Sejem Dom 2014: Pričakovanja prilagojena razmeram na trgu

10. 3. 2014 | Besedilo: Barbara Primc

sejem Dom 2014, razstavljavci, anketa

Sejmi, kakršen bo prihodnji teden potekal v Ljubljani, so za podjetja, ki se na njih predstavljajo, priložnost za celovit prikaz svoje ponudbe in predvsem novosti. V primerjavi s sejmi v tujini, ki so večinoma namenjeni iskanju novih poslovnih partnerjev, je sejem Dom namenjen zlasti končnim kupcem, a v šestih dneh se utrjujejo tudi obstoječe poslovne vezi in stkejo nove. Pri nekaterih razstavljavcih smo preverili, kaj zanje pomeni predstavitev na sejmu Dom, koliko se vsako leto uresničijo njihova pričakovanja, s čim so zadovoljni in kaj bi bilo po njihovem mnenju treba izboljšati ali spremeniti.

V večini podjetij so ob lanskem sejmu Dom zaznali malo slabši obisk kot prejšnja leta. Kakor pravijo, je to posledica razmer na trgu, ki pa se jim poskušajo prilagajati z inovativnimi rešitvami poslovanja, v času sejma pa z drugačno, izvirno predstavitvijo svoje ponudbe.

Inovativne rešitve poslovanja in sejemskih predstavitev

V Jelovici, ki sodeluje na sejmu Dom že vsa leta, pravijo, da je sejem z najdaljšo tradicijo pri nas vsekakor prava priložnost za predstavitev novosti domačim obiskovalcem: »Naš razstavni prostor je v zadnjih letih med največjimi, zato poskušamo poleg novosti pokazati tudi inovativne rešitve za zdravo in prijetno bivanje v sožitju z naravo. Veseli nas, da organizator veliko sejemskih in obsejemskih vsebin namenja energijski varčnosti in trajnostni gradnji, ki jo v družbi že več let postavljamo v ospredje z našimi energijsko varčnimi izdelki.« Organizacija sejma je po njihovem mnenju iz leta v leto boljša. Seveda bi bilo mogoče kaj izboljšati, pravijo, a dejstvo je, da več kot toliko prostora na Gospodarskem razstavišču preprosto ni: »Leta 1968 smo na zunanjem prostoru sejmišča za sejem Dom postavili celo hišo z vso notranjo opremo. Tega si želimo tudi v današnjih časih, a je zaradi prostorskih omejitev teže ures­ničljivo.« Obisk bo po njihovem v skladu s trenutnimi razmerami v Sloveniji, verjetno pa se bo zaradi nedavne dolgo pričakovane objave novega javnega poziva Ekosklada (o tem pišemo na strani 45) veliko obiskovalcev sejma zanimalo za energijsko varčna okna in energijsko varčno leseno gradnjo.

Detajli predstavitve in filozofija delovanja podjetja

»Sejem je priložnost za celovit prikaz novosti in ponudbe širšemu krogu ljudi, za osebna srečanja in razgovore s potencialnimi strankami, ki lahko na enem mestu dobijo informacije različnih strokovnjakov. Tako si ustvarijo sliko o tem, kako podjetje deluje, kaj razvija in kakšne so njegove smernice, ki jih lahko vodijo pri nadaljnjem odločanju ob nakupu hiše,« pravijo v podjetju Lumar IG. Zaradi tega veliko pozornosti namenjajo vsem detajlom sejemske predstavitve, od videza razstavnega prostora do razvoja tehnologij in storitev, ponudbe oziroma izbora optimiranih nizkoenergijskih in pasivnih rešitev. Na sejmu se seznanijo tudi z aktivnostmi poslovnih partnerjev in navezujejo nove poslovne stike.

»Naš cilj je kakovostna predstavitev ponudbe in filozofije delovanja podjetja čim večjemu številu potencialnih kupcev,« pravijo in dodajajo, da so bili nastopi na sejmu Dom vedno uspešni, saj so na njem navezali veliko stikov s potencialnimi strankami, kar jim omogoča številne prodajne aktivnosti in razvoj. Organizator sejma po njihovem mnenju dobro opravlja svojo nalogo, saj mu vsako leto uspe (tudi zaradi številnih priznanih razstavljavcev) privabiti veliko število obiskovalcev: »Zagotovo pa bi se lahko pri nekaterih aktivnostih zgledovali po primerljivih sejmih v tujini, predvsem kar zadeva dodatno ponudbo in aktivnosti za obiskovalce in razstavljavce, kot so predavanja, izobraževanja, podeljevanje nagrad, kakršna je bila do letos zelena misija ...«

Neposreden stik s končnimi kupci

V Veluxu pravijo, da je sejem Dom dobra priložnost za neposreden stik s končnimi kupci, ki jim lahko osebno razložijo vse podrobnosti, na katere morajo biti pozorni pri urejanju mansarde in izbiri strešnih oken. Želijo si, da bi bil obisk enak lanskemu, ko je bil sicer nekoliko manjši kot pretekla leta, a so bili glede na razmere na trgu kljub temu zadovoljni. Šestdnevno dogajanje na sejmišču izkoristijo tudi za nadgradnjo svojih poslovnih odnosov: »V Sloveniji namreč delujemo že 18 let, zato so vezi s trgovci in izvajalci že utrjene.«

Glede organizacije sejma pravijo, da bi bilo treba nekaj narediti predvsem glede parkirnih prostorov: »Zavedamo se, da je sejmišče prostorsko zelo omejeno, tako z razstavnim prostorom za razstavljavce kot s parkirišči, a še vedno je mogoče marsikaj narediti. Naštejmo le nekaj stvari, ki na podobnih sejmih v tujini potekajo brezhibno: udeleženci dobijo potrditev prijave z razporedom že pol leta vnaprej, ne tik pred zdajci; sanitarije so urejene, ogrevane in čiste tako v času postavljanja sejma kot med samo prireditvijo; prometnega kaosa okrog sejmišča ni, tudi zato, ker je poskrbljeno za zadostno število redarjev v širši okolici; kakovostna in raznolika hrana po normalnih cenah je na voljo na več mestih po celotnem sejmišču; veliko je inovativnih pristopov pri promociji samega sejma in tudi predstavitvah razstavljavcev.«

Kupec hoče izdelek prijeti v roke

Podjetje Matjaž se na sejmu Dom predstavlja že več kot 23 let, vendar na ogled ne ponuja celotnega programa, ampak le tisti del, ki je pomemben pri gradnji ali prenovi: »Za obiskovalce je pomembno, da lahko izdelek, ki ga nameravajo kupiti, primejo v roke, si ga natančno ogledajo, preizkusijo njegovo delovanje, dobijo odgovore na morebitna vprašanja.« Po lanskem slabšem obisku si letos seveda želijo večjega, pričakujejo predvsem posameznike ali družine, ki bodisi gradijo bodisi prenavljajo svoj dom oziroma iščejo ideje za spremembe.

Največja pomanjkljivost oziroma težava, ki se ponavlja vsako leto, je po njihovem mnenju parkiranje: »Vsekakor bi bilo treba poskrbeti za več parkirnih mest. V tujini je za to bolje poskrbljeno, tudi za javni prevoz do sejmišča. Poleg tega so sejmi v tujini prijaznejši do obiskovalcev, saj se lažje sprehajajo med razstavnimi prostori, pri nas pa je zaradi prostorskih omejitev precejšnja gneča.«

Sejem je za razstavljavce nekakšna šola

»Sejmi so že namenjeni srečevanju interesov, na eni strani so tu ponudniki izdelkov in storitev, na drugi kupci s specifičnimi željami, zahtevami, pričakovanji,« pravijo v podjetju Ograje Kočevar. Prepričani so, da priložnosti za neposreden stik s ciljno skupino potencialnih kupcev ne bi smelo zamuditi nobeno podjetje: »Na takšnem sejmu lahko osebno predstavimo ponudbo in ključne konkurenčne prednosti točno določenemu segmentu končnih kupcev, ki so za nas najpomembnejši. Poleg tega se začnejo kupci spomladi prebujati in razmišljati o gradnji, prenovi, ureditvi doma in okolice. Izkupiček v obliki povpraševanj in nato sklenjenih poslov je v tem času izjemen.« Seveda s pridom izkoristijo tudi možnost spoznavanja novih poslovnih partnerjev, zastopnikov in monterjev.

Lanski Dom je celo presegel njihova pričakovanja, tako po doseženih kvantitativnih ciljih kot na drugih področjih. Kakor pravijo, je sejem zanje nekakšna šola, kjer se poskušajo čim več naučiti o vsem in vseh, ki so pomembni za njihov posel.

Po njihovem mnenju organizator dobro opravlja svojo nalogo, »tudi z dolgoletno tradicijo zrcaljenja podob najrazličnejših panog gospodarstva. Poleg tega vsako leto privabi množico tistih, ki imamo na tem širokem interesnem področju kaj pokazati, kot tudi tiste, ki jih naša ponudba zanima.« Kot razstav­ljavci si želijo, da bi bili razstavni prostori še bolj jasno razdeljeni po temah, po vsebinskih sklopih. Opažajo namreč, da so lahko zaradi vsebinske razpršenosti obiskovalci zmedeni in zato ne dobijo vseh informacij, po katere so prišli. Z vidika obiskovalcev si želijo tudi cenejše vstopnice, saj opažajo, da razmeroma visoka cena marsikoga odvrne od obiska.

Konkretni dogovori s končnimi kupci

»Obiskovalci sejma Dom so pretežno končni uporabniki, ki iščejo ustrezne rešitve, kar pomeni, da je večina pogovorov z obiskovalci povsem konkretnih. Pomembno je, da jim predstavimo svoje prednosti, obiskovalci pa imajo možnost, da si v neposrednem stiku z nami in našimi izdelki ustvarijo pravi vtis,« pravijo v podjetju Atlas Trading. Letos pričakujejo dober obisk, številne nove stike z ljudmi, ki nameravajo letos preiti na sistem ogrevanja s toplotno črpalko: »Verjetno bodo tokrat prišli tudi tisti, ki so zaradi lanskega predčasnega zaprtja razpisa Eko sklada naložbo preložili na začetek letošnjega leta. Sejem je odlična priložnost za pridobitev informacij pred dokončno odločitvijo. K vlogi za subvencijo je namreč treba priložiti novo (obnovljeno) ponudbo, saj so se morda za nekatere tipe toplotnih črpalk pogoji razpisa nekoliko spremenili.«

Prireditev sicer vsako leto izpolni njihova pričakovanja. Lani je bilo še vedno občutiti vpliv zmanjšane kupne moči, po njihovem mnenju je skrb vzbujal predvsem manjši delež novograditeljev med obiskovalci: »Več pa je bilo takšnih, ki obnavljajo starejše eno- ali dvodružinske hiše. Povpraševanje je vedno veliko, termin sejma pred pomladjo pa je idealen in omogoča velik potencial za uspeš­nost posejemskih dejavnosti.«

Na delo organizatorja nimajo pripomb, nasprotno, po njihovem »celotna ekipa dobro skrbi za promocijo sejma, v sodelovanju z Gradbenim inštitutom ZRMK vsako leto pripravi širok program predavanj o zelo aktualnih temah, ki zanimajo obiskovalce. Za nas, razstavljavce, pa je pomembno, da je obisk dober od prvega do zadnjega dne, kar je organizatorju doslej vedno uspelo zagotoviti.«

Priložnost za povečanje prepoznavnosti blagovnih znamk

V podjetju Maremico pravijo, da so sejmi predvsem priložnost za povečanje prepoznavnosti blagovnih znamk podjetja: »V ospredju so sicer izdelki in storitve s pod­ročja graditeljstva, nekaj malega je tudi izdelkov za opremo stanovanj. Ravno v tem vidimo priložnost za nas, ki se ukvarjamo z razvojem in prodajo ležišč, saj je nakup ležišča eden izmed korakov pri ustvarjanju oziroma prenovi doma.«

S sejemsko predstavitvijo želijo v ljudeh vzbuditi zaupanje v ležišča iz svoje ponudbe, jih seznaniti z novostmi na tem področju ter jim predati sporočilo, »da je za zdravo spanje treba izbrati ležišče, ki je izdelano glede na potrebe in želje vsakega posameznika. Sejem je za nas tudi priložnost za druženje s poslovnimi partnerji, izmenjavo mnenj in izkušenj.« Z organizacijo lanskega sejma Dom so bili zadovoljni, pravijo, da so lahko v skladu z dogovorom nemoteno opravljali svoje delo pred sejmom, med njim in po njem: »Priprava na sejem in demontaža razstavnega prostora sta potekali gladko. Poskrbljeno je bilo za oglaševanje, zato je bilo zadovoljivo tudi število obiskovalcev, kar je za nas, seveda, najpomembnejše.«

Obiskovalci pripravljeni na naložbe

»Sejem Dom je odskočna deska za predstavitev novosti, ki smo jih razvijali v minulem letu, predvsem pa odlično orodje za predstavitev izdelkov potencialnim kupcem,« pravijo v Termo-tehniki. Sejem jim vsako leto prinese nekaj novih strank in nove poslovne stike, kar pričakujejo tudi letos. Čas je ravno pravšnji, saj imajo ljudje ob koncu ogrevalne sezone še živo v spominu težave, ki jim jih je povzročal ogrevalni sistem, predvsem pa visoke stroške za ogrevanje, zato intenzivno razmišljajo o posodobitvi: »Veliko obiskovalcev sejma Dom je pripravljenih za takojšnjo naložbo, preostali se za ta korak odločijo najpozneje do začetka nove ogrevalne sezone.«

Glede organizacije nimajo večjih pripomb: »Organizator pravočasno sporoči vse predvidene roke in morebitne spremembe, tako da imamo dovolj časa za ustrezen odziv. Dobrodošla bi bila izboljšava s sistemom elektronskih vstopnic, s čimer bi se izognili fizičnemu pošiljanju vstopnic. Lahko bi uvedli tudi elektronsko označevanje obiskovalcev, tako da bi lahko razstavljavec elektronsko beležil njihove podatke.« Smiselno bi bilo, dodajajo, da bi bil sejem prvi dan ali dva namenjen predvsem poslovnim obiskovalcem, tako da bi razstavljavci laže prilagodili svoje aktivnosti različnim ciljnim skupinam.

Deli na facebooku

Deli na drugih omrežjih

Or use your account on Blog

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close
Več informacij DELOINDOM Logo

Zakaj imamo v uredništvu Dela in dom radi piškotke?

S potrditvijo piškotkov nam omogočate uporabo analitičnih orodij, s katerimi izvemo, kaj radi berete in česa ne. Želimo ustvarjati kakovostne vsebine, ki jih boste z veseljem prebirali, zato vas prosimo, da potrdite piškotke na spletnih mestih Dela d.o.o.

ZAVRNI STRINJAM SE
newsletter
deloindom logo

Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem!

Nadaljuj na prijavo >
newsletter
deloindom logo

Naročite se
na DELOINDOM

NAROČI SE