Sejem Dom 2013: Predavanja in pogovorna omizja

12. 3. 2013 | Besedilo: Ba. P.

sejem Dom, predavanja, gradnja

Na razstavnem prostoru Gradbenega inštituta ZRMK (v dvorani G) bodo vse dni sejma potekala brezplačna svetovanja za občane in tudi tematska strokovna predavanja, pogovorna omizja in delavnice, namenjena občanom in strokovnjakom. V nadaljevanju na kratko predstavljamo teme izbranih predavanj in pogovornih omizij, na katerih bodo graditelji in tisti, ki prenavljajo, lahko našli odgovor na marsikatero vprašanje.

Trajnostna gradnja v teoriji in praksi

Marjana Šijanec Zavrl (GI ZRMK), Vladimir Gumilar (SGG), Jure Leben (ministrstvo za kmetijstvo in okolje), Miro Kristan (Posoški razvojni center), Marko Kramar (Akropola) – v torek, 12. marca, ob 10. uri

Predavatelji bodo predstavili metode trajnostnega vrednotenja stavb in demonstracijske projekte trajnostne nizkoenergijske gradnje s poudarkom na uporabi zelenih tehnologij in rabi obnovljivih virov. Predstavili bodo slovenske in mednarodne projekte, med njimi: FP7 Open house (evropski model za trajnostno vrednotenje stavb in pilotna uporaba), CEC 5 (demonstracijski projekt nizkoenergijske trajnostne stavbe v Tolminu in trajnostno vrednotenje stavb na območju Alp), CABEE (orodje za trajnostno načrtovanje in vrednotenje stavb), projekt Alpstar (nizkoogljična družba) in FP7 Highrise – Eko srebrna hiša (demonstracijski projekt trajnostno načrtovane pasivne hiše).

Preverjanje in zagotavljanje zrakotesnosti stavbnega ovoja

Mihael Mirtič (GI ZRMK) – v torek, 12. marca, ob 11. uri; v petek, 15. marca, ob 11. uri

Od zrakotesnosti ovoja stavbe je odvisno, kolikšna bo nenadzorovana izmenjava zraka med okolico in stavbo ter s tem nepotrebne toplotne izgube. Preizkus zrakotesnosti je preprost in cenovno dostopen postopek, s katerim lahko preverimo skladnost gradnje objekta s predpisi in odkrijemo netesna mesta na ovoju stavbe. Zrakotesnost ovoja lahko precej vpliva na možnost nastanka gradbenofizikalnih poškodb in razvoja plesni, pa tudi na količino potrebne toplote za ogrevanje, na podlagi katere stavbe razvrščamo v energijske razrede.

Prenova starejših stavb – utrditev konstrukcije

Jože Kos (GI ZRMK) – v torek, 12. marca, ob 12. uri; v četrtek, 14. marca, ob 11. uri

Tema predavanja bo pravilen pristop k načrtovanju in poznejši celovitejši prenovi, predvsem starejših zgradb. Predavatelj bo posebno pozornost namenil statični in protipotresni utrditvi ter sanaciji kapilarnega vlaženja nosilnega sistema.

Integrirano energetsko načrtovanje in IEE MATRID

Andraž Rakušček (GI ZRMK) – torek, 12. marca, ob 14. uri

Do leta 2020 moramo postopoma začeti graditi skoraj ničenergijske stavbe. Poleg novih tehnologij in sistemov bo zato treba uvesti tudi nov način načrtovanja stavb. Pri tradicionalnem projektiranju si strokovnjaki različnih strok zaporedoma podajajo projektno dokumentacijo, pri tem pa imajo kaj malo vpliva na delo in zamisli predhodnika. Pri integriranem energetskem načrtovanju stavb pa že na začetku projekta povežemo strokovnjake v načrtovalni tim, znotraj katerega se pretehtajo zamisli različnih strok in oblikujejo najboljše rešitve.

Toplotna zaščita stavb – vlaga in plesen v stanovanjih, alge na fasadi

Andraž Rakušček (GI ZRMK) – v torek, 12. marca, ob 15. uri; v četrtek, 14. marca, ob 16. uri

Posledice neustrezne izbire in vgradnje izolacijskih materialov in sistemov so lahko estetskega in funkcionalnega značaja: razpoke zaključnega sloja, mehurjenje, odstopanje fasade od podlage, zamakanje, toplotni mostovi, kondenzacija in plesen na notranjih površinah zunanjih sten in podobno. Vse našteto po nepotrebnem povečuje vzdrževalne in obratovalne stroške. Posebna vrsta težav, povezanih s sodobnimi toplotnoizolacijskimi fasadami, so biogene poškodbe, kot so plesen in alge na zaključnem fasadnem sloju. Opisani bodo vzroki za naštete težave in možnosti njihovega preprečevanja.

Okoljska merila pri vrednotenju stavb, CEC 5

Marjana Šijanec Zavrl in Marta Skubic (GI ZRMK) – omizje: v torek, 12. marca, ob 15. uri, predavanje: v četrtek, 14. marca, ob 12. uri

Predstavljeni bodo primeri okoljskega vrednotenja stavb po metodologiji, uporabljeni v projektu CEC5 programa Srednja Evropa.

Stavbno pohištvo – energijska učinkovitost in bivalno ugodje

Andraž Rakušček (GI ZRMK) – predavanje: v torek, 12. marca, ob 16. uri; v četrtek, 14. marca, ob 15. uri; v petek, 15. marca, ob 13. uri, omizje: v torek, 12. marca, v četrtek, 14. marca, ob 17. uri

Okna so najbolj vsestranski gradbeni element. Z njimi prostore osvetlimo in osončimo, po potrebi zasenčimo, nepogrešljiva so tudi, kadar želimo prostore temeljito prezračiti. V nasprotju z masivnimi deli stavbnega ovoja pri njih ne govorimo le o toplotnih izgubah, ampak tudi o pasivnih dobitkih toplote zaradi sončnega sevanja. Načrtovanje razporeditve okenskih odprtin in njihovih lastnosti mora zagotoviti skladnost med energijsko učinkovitostjo in bivalnim ugodjem, to pa je mogoče le, če so okna pravilno vgrajena, ne glede na material, iz katerega so narejena, in ne glede na vrsto zasteklitve.

Energetsko učinkovita vozila, IEE Clean Drive

Miha Tomšič, Primož Krapež (GI ZRMK) – v torek, sredo, četrtek in petek ob 18. uri     

Cestni promet je eden večjih onesnaževalcev našega okolja, pa vendar si brez njega ne znamo predstavljati sodobnega življenja. Okoljski predpisi so vedno strožji, pogonska goriva so vedno dražja – kako so ta dejstva združljiva z nenehnim naraščanjem števila vozil in kakšne so sodobne tehnologije, s pomočjo katerih se ne odpovemo osebni motorni mobilnosti in hkrati zmanjšamo negativni vpliv na okolje? Strokovni dogodek sodi v projekt Čista vozila (ang.: Clean Drive), ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa Inteligentna energija Evropa.

Izboljšanje potresne odpornosti kamnitih stavb z injektiranjem

Mojmir Uranjek (GI ZRMK) in Violeta Bokan Bosiljkov (FGG) – v sredo, 13. marca, ob 12. uri; v petek, 15. marca, ob 13. uri

Večina starejših stavb v Sloveniji je zgrajenih iz lokalnega kamna ali opeke z malto iz apnenega veziva. Potresna odpornost takš­nih stavb je pogosto nezadostna – predvsem zaradi šibkih oziroma neobstoječih povezav med zunanjima slojema zidov, nepravilne oblikovanosti zidov in nizke trdnosti uporabljene malte. Učinkovita metoda za izboljšanje mehanskih lastnosti kamnitih ali kamnito-opečnih zidov v takšnih stavbah je sistematično injektiranje. Na ta način zapolnimo votline v zidu, utrdimo šibko jedro zidu in izboljšamo njegovo povezavo z zunan­jima slojema. Predavatelja bosta na primeru tipične slovenske kamnite zidane stavbe predstavila učinkovitost injektiranja pri uporabi klasičnih cementnih in cement­no-apnenih injekcijskih mešanic.

Usposabljanje neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic

Anja Glušič (GI ZRMK) – predavanje: v sredo, 13. marca, ob 12. uri; v četrtek, 14. marca, ob 14. uri, omizje: v sredo, 13. marca, ob 13. uri; v četrtek, 14. marca, ob 15. uri

Tema predavanja bodo energetske izkaznice stavbe in obvezno usposabljanje za pridobitev licence za izdelovalca energetskih izkaznic, ki ga bo v prihodnjih dveh letih po pooblastilu pristojnega ministrstva izvajal GI ZRMK. Predavanje je namenjeno stroki, interesentom za energetske preglednike stavb in izdelovalce energetskih izkaznic, lastnikom stavb, upravnikom, skladom, nepremičninskim posrednikom in tudi občanom.

Pri prenovi starejših stavb ne pozabimo na potresno varnost

Samo Gostič (GI ZRMK) – v sredo, 13. marca, ob 13. uri; v petek, 15. marca, ob 14. uri

Pri prenovi stavb je priporočljivo nameniti pozornost tudi konstrukciji in njeni odpornosti proti potresu. To še zlasti velja za starejše stavbe, kajti znanje o potresno varni gradnji se je skozi čas razvijalo in nadgrajevalo. Potresi so razkrili pomanjkljivosti grad­nje v določenih obdobjih, upoštevati pa je treba tudi staranje materialov, zato je nujna presoja potresne odpornosti stavb po novih standardih in predpisih. Predstavljene bodo glavne pomanjkljivosti starejših stavb glede potresne odpornosti in ukrepi, ki jih je treba izvesti, da povečamo protipotresno varnost.

Ravne strehe – hidroizolacija in toplotna zaščita

Tomaž Škerlep (GI ZRMK) – v sredo, 13. marca, ob 14. uri; v petek, 15. marca, ob 15. uri

Z novim pravilnikom o toplotni zaščiti PURES 2 iz leta 2010 so se med drugim zaostrile zahteve pri prenovi ravnih streh na stanovanjskih objektih. Tako se zdaj pri prenovah ne srečujemo več samo z vprašanjem, iz kakšnega materiala naj bo hidroizolacija, da je ne bo treba čez 15 let spet sanirati, ampak tudi, kakšna naj bo debelina dodatne toplotne izolacije. Pojavljajo se tudi vprašanja glede sestave ravnih streh, saj moramo zaradi pomanjkanja višine večkrat posegati po dražjih in za izvedbo zahtevnejših različicah. Predavatelj bo opisal glavne težave pri izvedbi posameznih tipov ravnih streh in predstavil primere iz prakse.

Izbira in izvedba toplotne zaščite fasad

Tomaž Škerlep (GI ZRMK) – v sredo, 13. marca, ob 15. uri; v petek, 15. marca, ob 16. uri

Z novim pravilnikom o toplotni zaščiti PURES 2 so se zaostrile tudi zahteve pri prenovi fasad na stanovanjskih objektih. Investitor mora vedeti, kateri material izbrati za toplot­no izolacijo, da ne bo predebela, toplotni ovoj pa mora zadostiti tudi protipožarnim in drugim zahtevam. Zaradi povečane debeline in teže se predvsem pri montažnih fasadnih elementih večkrat srečujemo z vprašanjem nosilnosti in smiselnosti ohranjanja obstoječih elementov. Težave se pojavljajo tudi pri prenovah doslej večinoma neizoliranih balkonov.

Merila za izbiro kakovostnih izdelkov

Neva Jejčič (GI ZRMK) - v sredo ob 16. uri in v soboto ob 12. uri

V poplavi najrazličnejših ponudb se že strokovnjaki težko odločajo, katere tehnične rešitve in kateri proizvodi so najustreznejša izbira. Zato je zelo pomembno, da so občani seznanjeni s tem, na kaj naj bodo pozorni, ko izbirajo proizvode ali izvajalce. Eden izmed certifikatov, ki označuje najboljše izdelke in storitve v Sloveniji, je Znak kakovosti v graditeljstvu.

Kaj je dobro vedeti, preden naročimo okna?

Neva Jejčič (GI ZRMK) – v sredo, 13. marca, ob 16.30; v soboto, 16. marca, ob 12.30

Pri novogradnji ali prenovi je izbira zunanjega stavbnega pohištva težka odločitev, saj je na trgu veliko izdelkov. V času, ko je skrb za okolje glavna zapoved, je odgovor na dlani – energijsko varčno zunanje stavbno pohištvo. Kaj to pomeni in ali je res to edino merilo?

Vgradnja stavbnega pohištva po smernicah RAL

Neva Jejčič (GI ZRMK) – v sredo, 13. marca, ob 13. uri; v soboto, 16. marca, ob 13. uri

Poleg izbire kakovostnega stavbnega pohištva je treba poskrbeti tudi za ustrezna senčila in predvsem vgradnjo. Kakšna naj bo vgradnja in zakaj moramo nameniti veliko pozornosti tudi tesnjenju v treh ravneh oziroma zakaj strokovnjaki priporočajo vgra­d­njo po smernicah RAL?

Uporaba georadarja v gradbeništvu

Primož Komel (GI ZRMK) – omizje: v četrtek ob 11. uri

Georadar je zelo uporaben v gradbeništvu, restavratorstvu in arheologiji, saj nam prihrani čas, predvsem pa denar, ker s preiskavo fizično ne posegamo v teren ali konstrukcijo. Preiskava je preprosta, temelji na oddajanju visokofrekvenčnih elektromagnetnih valov in sprejemu ter zapisu odbojev pod površino. Meritve niso škodljive za ljudi in okolje ter ne povzročajo sevanja. Izvedemo jih lahko na različnih terenih in materialih: preiskava objektov (stene, tla, stropovi, armirano betonske konstrukcije, vlaga), preiskava tal pred, med in po gradnji objektov, določitev položaja in globine podzemnih napeljav in hišnih inštalacij, preiskava voziščne konstrukcije na cestah, preiskave kamnolomov, preiskave kraških področij (praznine, razpoke, glinene zapolnitve), preiskave predorov. Globina preiskave je od nekaj centimetrov do več metrov, pridobljeni podatki pa so vidni takoj in po računalniški obdelavi predstavljivi tudi v tridimenzionalni obliki.

Vrednotenje trajnostne stavbe, EP7 Open house

Marjana Šijanec Zavrl (GI ZRMK), Vladimir Gumilar (SGG) – omizje: v četrtek ob 12. uri in v petek ob 10. uri

Potekala bo predstavitev evropske poenotene metode za trajnostno vrednotenje stavb na podlagi okoljskih, ekonomskih in družbenih kazalnikov ter procesnih kazalnikov, kazalnikov tehnične kakovosti gradnje in lokacije stavbe. Metodologija nastaja v projektu FP7 OPEN HOUSE in je bila uspešno testirana na več kot 60 stavbah v 34 evropskih državah.

Koliko nas v resnici stanejo gospodinjski aparati?

Anja Glušič (GI ZRMK) – v četrtek, 14. marca, ob 13. uri

Gospodinjski aparati morajo biti opremljeni z energijsko nalepko, ki jih uvršča v določen razred energijske učinkovitosti in vsebuje podatke o rabi elektrike, vode, ravni hrupa pri delovanju in podobno. Malokdo pa si zna na podlagi teh številk ustvariti jasno sliko o stroških, ki bodo nastali med uporabo aparatov. Koliko nas bo stala uporaba aparata razreda B, koliko aparata razreda A in zakaj višja nakupna cena pravzaprav pomeni dolgoročni prihranek? Predavateljica bo predstavila projekt YAECI o kazalniku letnih stroškov energije za delovanje gospodinjskih aparatov, ki poteka v okviru mednarodnega programa Inteligentna energija Evropa.

Znanje za razvoj v gradbeništvu

Vladimir Gumilar (SGG), Samo Gostič (GI ZRMK) – predavanje v četrtek ob 14. uri, omizje: v torek, sredo, četrtek in v soboto ob 10. uri

Predstavljeni bodo mednarodni projekti programa FP7: Storepet (nov izolacijski material za montažno gradnjo), NewBEE (novi poslovni modeli in programska oprema), ICECLAY (novi izolacijski materiali na osnovi mineralnih materialov), MESSIB (hranjenje energije v stavbah), Trans-IND (industrializacija gradnje infrastrukturnih objektov – mostov na osnovi elementov izdelanih z vlakni ojačenih s plastiko - FRP ) in Perpetuate (razvoj natančnejših metod za izračun stavb kulturne dediščine ) ter projekt iz programa Leonarda da Vinci: Build your English (večjezični slovar za gradbiščne delavce). Predstavljena bodo nova znanja za izboljšave izdelkov, storitev, znanj in inovacij v gradbeništvu. Vabljeni vsi strokovnjaki, inštituti in podjetja, ki se ukvarjajo z graditeljstvom. 

Zelene odločitve pri nakupih

Marta Skubic in Miha Tomšič (GI ZRMK) – v petek, 15. marca, ob 11. uri

Tema predavanja je zeleno naročanje. Kaj sploh pomeni ta izraz, kakšne so lahko zelene odločitve pri gradnji ali obnovi hiše in stanovanja, kako smiselno oblikujemo lastne želje in zahteve ter na kaj je treba biti pozoren, ko primerjamo različne ponudbe? Dober gospodar ne izbira le na podlagi najnižje cene, ampak upošteva dolgoročne vplive na obratovalne in vzdrževalne stroške, zdravje in bivalno ugodje ter ne nazadnje na okolje. Predavatelja bosta predstavila projekt BuySmart+ – Zeleno naročanje je modra odločitev, ki ga sofinancira evropska komisija v okviru programa Inteligentna energija Evropa, v Sloveniji pa izvaja GI ZRMK.

Dnevi odprtih vrat skoraj ničenergijskih hiš, IEE NZB2021 »Doors open days«

Marjana Šijanec Zavrl in Mihael Mirtič (ZRMK) – predavanje: v petek ob 12. uri

Dnevi odprtih vrat skoraj ničenergijskih hiš 2021 (angleški naziv je NZB2021: Doors Open Days) je projekt, ki ga je finančno podprla Evropska komisija v okviru programa Intelligent Energy Europe. Cilj projekta je omogočiti širši javnosti obisk novih in prenovljenih stavb, s poudarkom na skoraj ničenergijskih standardih. Med obiskom naj bi se obiskovalci seznanili z življenjskimi, delovnimi in gradbenimi izkušnjami lastnikov stavb.

Optimiranje ukrepov prenove pri prenovi večstanovanjskih stavb, IEE AFTER

Marta Skubic (GI ZRMK), Iva Padar (SPL), Damijan Arnšek (Spekter) -  v petek ob 12. uri

Na delavnici projekta IEE AFTER bodo predstavljeni uspešni primeri energijskih izboljšav pri večstanovanjskih stavbah. Delavnica je še posebej namenjena analizi energijskih prihrankov pri optimiranju obratovanja, vzdrževanja in upravljanja stavbnega fonda. Predstavljeni bodo strokovni cilji projekta AFTER in metodološke podlage za primerjalno vrednotenje skupin ukrepov. Predstavnika upravnikov bosta spregovorila o doseženih prihrankih na stavbah, kjer so izvajali organizacijske ukrepe, vgradili delilnike stroškov ogrevanja, izvajali manjše ukrepe na ogrevalnem sistemu za boljše obratovanje naprav, posodobili regulacijo toplotne postaje iz analogne v digitalno ter priključili stavbo na daljinski nadzor, zamenjali toplotne pod/postaje in poročali tudi o bolj celovitih nizkoenergijskih prenovah stavb. Dotaknili se bodo tudi ovir, s katerimi se ob izvajanju manjših ali večjih ukrepov srečujejo lastniki, najemniki in skladi.

Termografija stavbnega ovoja – ugotavljanje napak in kakovost izvedbe

Andraž Rakušček (GI ZRMK) – v petek, 15. marca, ob 14. uri

Termografija je postopek, s katerim poiščemo toplotne mostove, to je mesta na stavbnem ovoju, ki so pomanjkljivo toplotno izolirana ali celo neizolirana. S termografijo si pomagamo tudi pri ugotavljanju pravilnosti vgradnje stavbnega pohištva, saj pokaže netesna mesta (konvekcijske toplotne mostove). Naštete nepravilnosti povzročajo nepotrebne toplotne izgube, lahko pa vodijo tudi do površinske kondenzacije vodne pare in razvoja plesni na notranjih površinah ovoja. S termografijo prav tako preverimo stanje razvodov ogrevanja ali električnih in drugih napeljav.

Trajnostna raba energije z okoljskimi vidiki

Miha Tomšič in Mihael Mirtič (GI ZRMK) – predavanje v soboto ob 11. uri, svetovanje v soboto ob 17. uri in v nedeljo ob 15. uri

Prisluhnite predavanju in izvedeli boste oz. obnovili znanje o tem, kaj je energija (fizikalna definicija in enote), kakšne oblike energije poznamo, kako jo merimo in računamo z njo povezane stroške, kaj so fosilna goriva, kaj so obnovljivi viri energije in podobno. Ker je raba energije povezana z okoljskimi problemi, bomo govorili tudi o globalnem segrevanju, toplogrednih plinih in o smernicah trajnostne rabe energije. Pojasnili bomo prednosti in pomen učinkovitega ravnanja z energijo, razložili strukturo rabe energije in svetovali, kako si pomagati z uporabo obnovljivih virov energije. S pomočjo zabavnega kviza vam bomo pokazali organizacijske in investicijske ukrepe za varčevanje z energijo. Predstavitev je namenjena tudi najmlajšim!

Regijsko srečanje udeležencev evropskega projekta Energetsko učinkovite soseske

Miha Tomšič in Miha Mirtič (GI ZRMK) – v soboto ob 12. uri

Projekt z angleškim nazivom Energy Neighbourhoods2 sofinancira Evropska komisija v okviru programa Inteligentna energija Evropa, v Sloveniji pa ga izvaja GI ZRMK. Na srečanje, ki bo razdeljeno na strokovni in družabni del, so povabljeni vsi člani gospodinjstev, ki sodelujejo v tekmovalni kampanji v prihrankih energije med občani in soseskami. Sodelujoči bodo pokazali celotni Sloveniji in Evropi, da je mogoče prihraniti toploto za ogrevanje in elektriko tudi s pomočjo ukrepov, ki ne zahtevajo investicij in ne ogrozijo njihovega življenjskega standarda. Kvečjemu nasprotno, pri tem se še zabavajo in za to prejmejo nagrade, kar bo videti tudi na tem družabnem dogodku.

Trajnostno ravnanje z energijo v zavodih za prestajanje kazni zapora

Miha Tomšič in Mihael Mirtič (GI ZRMK) – omizje v soboto ob 13. uri in v nedeljo ob 10. uri

Zavodi za prestajanje kazni zapora (v nadaljevanju ZPKZ) so veliki porabniki energije zaradi svoje velikosti in drugih stavbnih značilnosti ter zaradi načinov uporabe in bivanjskih vzorcev. Rast cen energije in zahtevnost nacionalnih okoljskih ciljev sta razloga, ki utemeljujeta smiselnost načrtovanja ukrepov za učinkovitejšo rabo energije tudi v tako specifičnih stavbah. 17 zaporov iz 7 evropskih držav sodeluje v projektu E-seaP, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa Inteligentna energija Evropa. Cilj dejavnosti je oblikovati mednarodno priznanje in ocenjevalni okvir za vrednotenje trajnostnih dosežkov v zaporih. E-seaP uporablja holistični pristop pri obravnavanju problemov energijske učinkovitosti v zaporih na treh ravneh: stavba in upravljanje z energijo, izobraževanje in usposabljanje, dialog z zaporniško skupnostjo. E-seaP ne naslavlja zgolj tehničnih in praktičnih vidikov energijske učinkovitosti, ampak skrbi tudi za dvig ozaveščenosti in pridobivanje novih znanj ter zagotavlja strokovno podporo sodelujočim. Ciljne skupine so osebje zaporov, zaporniki in družine zapornikov. 

Zelena javna naročila

Miha Tomšič, Mihael Mirtič (GI ZRMK) – omizje v soboto ob 14. uri in v nedeljo ob 11. uri

Zeleno naročanje je zakonska obveza naročnikov v javnem sektorju. Vendar je upoštevanje zelenih načel pri odločitvah za nakup odlika vsakega dobrega gospodarja, tudi znotraj gospodinjstva. Predavanje bo osvetlilo osnovne pojme zelenega naročanja, predstavilo najpomembnejše znake za okolje (zelene oznake, energijske nalepke …) in opozorilo na pomen dolgoročne presoje odločitev za nakup določenega izdelka ali storitve, s čimer znižamo obratovalne in vzdrževalne stroške.

Ugotavljanje napak v stavbnem ovoju

Miha Tomšič in Mihael Mirtič (GI ZRMK) – omizje: v soboto, 16. marca, ob 15. uri; v nedeljo, 17. marca, ob 12. uri

Termografija in preizkus zrakotesnosti sta v vsakdanji praksi najpogostejši neporušni preiskavi za ugotavljanje napak stavbnega ovoja. S termografsko analizo lahko po­iščemo morebitna toplotno šibka mesta, ne moremo pa neposredno opredeliti vzroka za prevelika odstopanja površinskih temperatur. Pri tem si moramo pomagati z izkušnjami iz že analiziranih podobnih primerov in z znanjem s področja gradbene fizike. Termografija je tudi uporabna metoda za iskanje netesnih mest v ovoju. Stopnjo zrakotesnosti stavbnega ovoja določamo s posebno napravo (test »blower door«), netesna mesta pa poiščemo z anemometrom (ročni merilnik hitrosti pretoka zraka) ali z uporabo sledilnega plina.

Vlaga in plesen v bivalnem okolju

Miha Tomšič in Mihael Mirtič (GI ZRMK) – omizje: v soboto, 16. marca, ob 17. uri; v nedeljo, 17. marca, ob 14. uri

Nastanek plesni je običajno povezan z mikroklimatskimi razmerami v prostoru (temperatura in relativna vlažnost zraka) ali s toplotnimi mostovi. Včasih povzroča težave kombinacija obeh dejavnikov. Praviloma je plesen posledica ponavljajoče se površinske kondenzacije vodne pare na hladnih površinah konstrukcij, čeprav se lahko v odvisnosti od kemijsko-fizikalnih lastnosti materialov pojavi tudi takrat, ko površinska kondenzacija še ne nastopi. Na temperaturo v bivalnem okolju vplivamo z ogrevanjem, hkrati pa moramo poskrbeti za aktivno zračenje, kar pomeni, da zračimo s pravilnim in rednim odpiranjem oken oziroma z vgrajenim sistemom za prezračevanje (rekuperacija toplote).

Energijsko učinkovito stavbno pohištvo

Miha Tomšič in Mihael Mirtič (GI ZRMK) – omizje: v soboto, 16. marca, ob 18. uri; v nedeljo, 17. marca, ob 15. uri

Sodobna okna so energijsko učinkovita: imajo dobre toplotne lastnosti in nizko prepustnost zraka, s čimer se zmanjša nenadzorovano uhajanje toplote v zunanjost. S tem precej prihranimo pri stroških za ogrevanje, po drugi strani pa nam boljša zrakotesnost oken nalaga večjo skrb za redno in pravilno prezračevanje prostorov. Dobre toplotne last­nosti sodobnih oken so zagotovilo, da ob normalnih razmerah v stanovanju na notranji strani ne bo rosenja, če se to vseeno pojavi, sta lahko vzroka samo dva: konstrukcijska napaka ali čezmerna vlaga v prostoru in nezadostno prezračevanje. Vsekakor pa je okno dobro samo toliko, kot je dobro vgrajeno.

Deli na facebooku

Deli na drugih omrežjih

Or use your account on Blog

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close
Več informacij DELOINDOM Logo

Zakaj imamo v uredništvu Dela in dom radi piškotke?

S potrditvijo piškotkov nam omogočate uporabo analitičnih orodij, s katerimi izvemo, kaj radi berete in česa ne. Želimo ustvarjati kakovostne vsebine, ki jih boste z veseljem prebirali, zato vas prosimo, da potrdite piškotke na spletnih mestih Dela d.o.o.

ZAVRNI STRINJAM SE
newsletter
deloindom logo

Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem!

Nadaljuj na prijavo >
newsletter
deloindom logo

Naročite se
na DELOINDOM

NAROČI SE