Sejem Dom 2014: Predavanja za obiskovalce

11. 3. 2014 | Besedilo: Ba. P.

sejem Dom 2014, predavanja

Obiskovalcem sejma Dom bodo vse dni na voljo brezplačna energetska svetovanja energetskih svetovalcev mreže Ensvet in strokovnjakov Gradbenega inštituta ZRMK. V dveh predavalnicah na razstavnem prostoru GI ZRMK v dvorani G (Gazela) v prvem nadstropju bodo potekala tudi tematska strokovna predavanja za občane. Krajše povzetke nekaterih predavanj predstavljamo v nadaljevanju.

 • Preprosti energetski ukrepi

Patricjo Božič, Ensvet – v torek, 11. marca, ob 11. uri in v sredo, 12. marca, ob 17. uri

Kljub visokim cenam energentov se včasih izkaže, da večje naložbe v stare stavbe niso ekonomsko upravičene, včasih pa zanje preprosto ni denarja. Stroške za energijo lahko zmanjšamo s preprostimi ukrepi, ki jih morda lahko izvedemo sami, stroški zanje pa niso visoki.

 • Primerjava cen energentov in sistemov ogrevanja

Patricjo Božič, Ensvet – torek, 11. marca, ob 16. uri in v sredo, 12. marca, ob 10. uri

Katero vrsto ogrevalnega sistema izbrati, kateri energent je najbolj primeren za naše potrebe? Ni preprosto. Vsak sistem ima prednosti in pomanjkljivosti, idealnih rešitev ni, zato nam ostane le, da poskušamo prepoznati najboljšo izbiro.

 • Izbira, vgradnja, delovanje in vzdrževanje kurilne naprave, primeri iz prakse

Andrej Svetina, Ensvet – v torek, 11. marca, ob 17. uri in v sredo, 12. marca, ob 10. uri

Predavanje obravnava priporočila za optimalno izbiro kurilne naprave, ki naj jih upoštevata investitor in projektant. Dobra toplotna zaščita ovoja stavbe omogoča izbor kurilne naprave manjše moči, ta naj bo nizkotemperaturna ali kondenzacijska, energent naj bo do okolja prijazen, vedno na voljo in čim cenejši. Na koncu bodo predstavljeni primeri iz prakse.

 • Prezračevanje prostorov pozimi

Robert Sever, Ensvet – v torek, 11. marca, ob 17. uri in v četrtek, 13. marca, ob 17. uri

Sodobna okna so skoraj popolnoma tesna, ne glede na to, iz katerega materiala so. Za zadostno izmenjavo zraka je nujno prezračevanje. Najboljša rešitev pri novogradnjah je umetno prezračevanje z vračanjem toplote odvedenega zraka. Prezračevanje je mogoče tudi skozi nastavljive okenske reže. Pozimi je treba tako odvedeno zračno vlago nadomeščati z vlaženjem zraka.

 • Finančne spodbude Eko sklada v letu 2014

Eko sklad – v sredo, 12. marca, ob 11. uri, v četrtek, 13. marca, ob 14. uri in v petek, 14. marca, ob 14.30

V zadnjih letih so zelo aktualni javni pozivi Eko sklada, ki pri večjih naložbah občanov omogočajo tudi hkratno pridobitev nepovratnih sredstev (subvencije) in kredita. Poleg naložb v eno- in dvostanovanjske stavbe je mogoče spodbude Eko sklada pridobiti tudi za naložbe v ukrepe v večstanovanjskih stavbah, za gradnjo pasivne eno- ali dvostanovanjske stavbe ali za nakup stanovanja v tri- ali večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem standardu.

 • Toplotna zaščita stavb

Janko Rozman, Ensvet – v sredo, 12. marca, ob 12. uri, v soboto, 15. marca, ob 10. uri in v nedeljo, 16. marca, ob 10. uri

V stavbah za bivanje porabimo skoraj četrtino vse porabljene energije, od tega dve tretjini za ogrevanje. V uvodnem delu bo predavatelj na kratko predstavil predpise, ki urejajo toplotno zaščito stavb, in kakšne zahteve lahko na tem področju pričakujemo v prihodnosti. V nadaljevanju bo obravnaval priporočila za toplotno zaščito posameznih konstrukcijskih sklopov. Prikazal bo možnosti, kako s tem zmanjšati porabo energije za ogrevanje.

 • Sodobni načini prezračevanja hiš

Miha Praznik, GI ZRMK, Ensvet – v sredo, 12. marca, ob 13. uri, v četrtek, 13. marca, ob 11. uri in v soboto, 15. marca, ob 14. uri

Sodobne stanovanjske stavbe so praviloma grajene zrakotesno, enako velja za celovito energijsko obnovljene stavbe. Ob tem se vedno bolj kaže potreba po sistemih za prezračevanje, ki zagotavljajo stalno kakovost zraka, saj z naravnim prezračevanjem (odpiranjem oken) večinoma ne moremo doseči zadostne kakovosti zraka. Na predavanju bodo prikazani sodobni sistemi centralnega ali lokalnega prezračevanja, ki se lahko uporabijo tako v novogradnjah kot pri prenovi stavb.

 • Cene energije iz posameznih energentov

Lucjan Batista, Ensvet – v sredo, 12. marca, ob 14. uri, v četrtek, 13. marca, ob 16. uri in v soboto, 15. marca, ob 16. uri

Na predavanju boste izvedeli, koliko stane energija iz posameznih energentov. Glede na cene energije in letno porabo stanovanjske hiše bo predavatelj predstavil gibanje cen energentov skozi leta, letne prihranke pri izolaciji starejše hiše in pri zamenjavi energenta, čas povračila naložbe s prihranki in možnosti, ki jih ponuja Eko sklad.

 • Načrtovanje energijsko učinkovitih novogradenj

Miha Praznik, GI ZRMK, Ensvet – v sredo, 12. marca, ob 14. uri in v soboto, 15. marca, ob 11. uri

Poleg visoko učinkovite nizkoenergijske gradnje smo v zadnjih letih priča občutnem povečanju gradnje stavb v pasivni tehnologiji, novost v gradbeni praksi pa so plusenergijske hiše. Kako zasnovati energijsko učinkovito hišo? Kateri so ključni parametri pri njenem oblikovanju in tehnološkem snovanju? Kakšni so ti objekti v praksi?

 • Kurilne naprave na lesno biomaso

Lucjan Batista, Ensvet – v sredo, 12. marca, ob 15. uri, v petek, 14. marca, ob 17. uri in v soboto, 15. marca, ob 14. uri

Kaj je lesna biomasa, kako jo uporabiti v gospodinjstvu? Kakšna je razlika pri gorenju v navadni peči in gorenju lesnih plinov pri sodobnih kurilnih napravah? Kakšne so razlike v letnih izkoristkih? Kaj je novega na trgu sodobnih kurilnih naprav, s poudarkom na kombiniranih pečeh (polena, peleti)? Primeri iz prakse – predelave obstoječih peči na pelete oziroma/ali montaža hranilnika na klasično peč na polena.

 • Primer sanacije starejše družinske hiše

Lucjan Batista, Ensvet – v sredo, 12. marca, ob 16. uri, v četrtek, 13. marca, ob 13. uri in v soboto, 15. marca, ob 13. uri

Ko se odločamo za obsežnejšo prenovo starejše družinske hiše, se pojavlja več vprašanj: kje in kako začeti, kako opraviti energetski pregled stavbe, kakšen naj bi bil vrstni red ukrepov, kako in kdaj oziroma pri katerih ukrepih je upravičeno sklepati kompromise, kako se lotiti zamenjave dotrajanega ogrevalnega sistema, kako do posojil in nepovratnih sredstev Eko sklada. Na vsa vprašanja bo predavatelj poskušal odgovoriti na podlagi primera povprečne enodružinske hiše.

 • Gradnja nizkoenergijskih hiš, primeri iz prakse

Lucjan Batista, Ensvet – v sredo, 12. marca, ob 17. uri, v četrtek, 13. marca, ob 15. uri in v soboto, 15. marca, ob 17. uri

Na primeru gradnje nizkoenergijske hiše bomo poskušali pojasniti glavne dileme graditeljev: pomen načrtovanja in usklajevanja v odnosu projektant–investitor–izvajalec; gradnja hiše, dve toplotni coni; izdelava talne plošče, inštalacije, izvedba detajlov; pomen predhodnega načrtovanja.

 • Ogrevanje s toplotnimi črpalkami v praksi

Samo Cotelj, Ensvet – v četrtek, 13. marca, ob 10. in 16. uri

Predstavljeno bo delovanje TČ, uporaba v gospodinjstvih in stanovanjskih stavbah. Poskušali bomo odgovoriti na vprašanje, kakšne toplotnoizolacijske lastnosti mora imeti stavba in kakšno TČ izbrati, da bo ogrevanje optimalno. Predstavljeni bodo primeri vključitve TČ v ogrevalni sistem, na električno omrežje ter rezervni sistemi ogrevanja in električnega napajanja ogrevalnega sistema.

 • Učinkovita raba in varčevanje z električno energijo

Carmen Hladnik Prosenc, Ensvet – v četrtek, 13. marca, ob 10. in 17. uri ter v nedeljo, 16. marca, ob 11. uri

Električna energija je vse bolj dragocena in vse bolj draga, zato jo dobro uporabljati po pameti. Vedeti moramo, kakšne moči imajo električne naprave in kje v gospodinjstvih porabimo največ elektrike. Predstavljeni bodo ukrepi, kako privarčevati pri elektriki, dotaknili se bomo dileme, ali ogrevati z elektriko ali ne.

 • Primer domače energijsko aktivne hiše in pasivne stolpnice

Miha Praznik, GI ZRMK, Ensvet – v četrtek, 13. marca, ob 14. uri in v soboto, 15. marca, ob 12. uri

Kakšne so posebnosti aktivnih hiš in pasivnih večstanovanjskih objektov? V čem se razlikujejo od drugih? Na predavanju bosta predstavljena dva primera dobre domače gradbene prakse.

 • Energijsko učinkovite novogradnje iz lesa in prenova stavb z uporabo lesa

Miha Praznik, GI ZRMK, Ensvet – v četrtek, 13. marca, ob 15. uri, v soboto, 15. marca, ob 13. uri

Vedno več novih objektov je zgrajenih iz lesa. Takšne stavbe so najpogosteje stanovanjske, največ je družinskih hiš, nekaj je tudi manjših ali srednje velikih večstanovanjskih ter javnih objektov. Nekoliko drugačni tehnološki pristopi se uporabljajo pri prenovi, pri kateri se večje stanovanjske ali javne stavbe energijsko sanirajo z uporabo lesenih montažnih in drugih tehnologij.

 • Termični solarni sistemi v družinskih hišah

Ivan Kenda, Ensvet – v petek, 14. marca, ob 10. uri, v soboto, 15. marca, ob 10. ter 15. uri

Energijo sonca lahko izkoriščamo z napravami za ogrevanje, za pripravo tople sanitarne vode ali za proizvodnjo elektrike. Pri solarnih sistemih za pripravo tople vode v družinskih hišah velja izpostaviti ekološke, ekonomske in praktične razloge za njihovo izvedbo: energija, ki je tako rekoč zastonj, neodvisnost sistema od rasti cen na področju fosilnih goriv, prispevek k ohranitvi čistega okolja, delovanje brez hrupa in izpustov, dolga življenjska doba solarnih sistemov, dve tretjini letnega prihranka pri ogrevanju sanitarne vode, državne subvencije.

 • Kakovost zraka v stanovanjskih in drugih stavbah

Bojan Žnidaršič, Ensvet – v petek, 14. marca, ob 14.30 in v nedeljo, 16. marca, ob 15. uri

Kakovost zraka v prostorih se slabša zaradi vse boljšega tesnjenja oboda stavbe. Prihranki energije so dobrodošli, slab zrak pa ne, še posebno ne v kombinaciji s plesnijo. V slabo prezračevanih prostorih se pojavi povišana temperatura zraka, (pre)visoka koncentracija ogljikovega dioksida in kondenzirane vlage (osnova za rast plesni) ter pomanjkanje kisika. Zato je rekuperacija zraka iz bivalnih ali delovnih prostorov ter tehnoloških procesov zelo smiselna, saj prezračevalni sistem vrača več kot 80 odstotkov energije odpadnega zraka, greje pa svežega. Prezračevanje skozi okna ni potrebno, stalna kakovost zraka je zagotovljena.

 • Energijsko učinkovite novogradnje in prenova stavb, primeri iz prakse

Miha Praznik, GI ZRMK, Ensvet – v petek, 14. marca, ob 15. uri

S celovito načrtovano energijsko prenovo in ob hkratni dosledni izvedbi sanacijskih ukrepov lahko zagotavljamo tri- do desetkrat manjše energijske potrebe stavb po toploti za ogrevanje v primerjavi z obstoječimi starejšimi objekti. Kakšne pa so inštalacije za ogrevanje prostorov, prezračevanje, za pripravo tople vode? Kako na preprost način v projekte uvrstiti ustrezne rešitve, da bodo inštalacije usklajene z majhnimi energijskimi potrebami stavb in višjimi pričakovanji glede kakovosti bivanja?

 • Ekonomika energentov in dobe vračanja

Bojan Žnidaršič, Ensvet – v petek, 14. marca, ob 15.30 in v nedeljo, 16. marca, ob 15.30

Pred gradnjo ali prenovo se moramo odločiti, kateri energent bomo uporabljali za ogrevanje prostorov in/ali pripravo sanitarne vode. Upoštevati moramo tri tipe stroškov: začetno naložbo, obratovanje, ki vključuje stroške energenta na daljšo dobo, ter vzdrževanje. Na izbiro vpliva več dejavnikov: hramba, lokacija in velikost kurilnice, dimenzije in material dimnika, izkoristki ogrevalnega sistema ter cena energenta in njegov izkoristek. Pomembna je tudi zanesljivost preskrbe.

 • Toplotni mostovi na ovoju stavbe – napake in njihovo reševanje, nastanek in odprava plesni

Bojan Žnidaršič, Ensvet – v petek, 14. marca, ob 16. uri in v nedeljo, 16. marca, ob 14. uri

Toplotni mostovi v ovoju stavbe nam praznijo denarnico in povzročajo plesen. Na predavanju bodo s sliko, besedo, številkami in praktičnimi primeri predstavljeni vzroki in reševanje (odprava) napak, predvsem pa vzroki za nastanek plesni kot posledice toplotnih mostov in neučinkovitega prezračevanja.

 • Učinkovita raba energije v večstanovanjskih objektih

Bojan Žnidaršič, Ensvet – v petek, 14. marca, ob 17. uri in v nedeljo, 16. marca, ob 12. uri

Lastnik stanovanja v bloku je v stresni situaciji. Nanj pritiska zakonodaja, ki zahteva obvezno merjenje in plačevanje toplote po dejanski porabi. Dobrikajo se mu država, ki mu prek Eko sklada ponuja kredit ali subvencije za obnovo, ter dediči, ki pa do prepisa neradi financirajo prenovo. Ko želi nekaj spremeniti in potrebuje soglasje preostalih lastnikov, pa težko kaj doseže. Pomanjkanje verodostojnih informacij ga pogosto odvrne od naložbe.

 • Priprava lesa za kurjenje, vzdrževanje gozdov

Ludvik Hriberšek, Ensvet – v soboto, 15. marca, ob 13. uri (diskusijsko omizje)

Les je čedalje pomembnejši energent, zato moramo več pozornosti nameniti varnemu spravilu lesa, upoštevati gozdni red in preprečevati nezgode. Žled je povzročil veliko gospodarsko škodo, še večja lahko nastane zaradi nestrokovnega spravila poškodovanega, izruvanega drevja. Oprema sekača (protivrezne hlače, čevlji, čelada) stane toliko kot pet kubičnih metrov lesa, zato v gozd le z opremo in ustrezno usposobljeni.

 • Čiščenje kurilnih naprav na trdna goriva in dimovodov

Ludvik Hriberšek, Ensvet – v soboto, 15. marca, ob 14. uri (diskusijsko omizje)

Dimnik je najbolj obremenjen del vsakega objekta. Ob uporabi trdnih goriv nastajajo v kurilni napravi katranske obloge, v dimniku pa saje. Če kurilnih in dimovodnih naprav ne čistimo, obstaja nevarnost požara, stroški čiščenja pa so neprimerljivo nižji kot odpravljanje posledic. Poleg tega milimeter obloge na kurilni napravi poveča porabo energenta do 12 odstotkov.

 • Biološke čistilne naprave za hiše na ruralnem območju

Ludvik Hriberšek, Ensvet – v soboto, 15. marca, ob 15. uri in v nedeljo, 16. marca, ob 10. uri

Gospodinjstva na območjih brez javnega kanalizacijskega omrežja morajo do leta 2017 poskrbeti za čiščenje svojih odpadnih voda z malimi biološkimi ali rastlinskimi čistilnimi napravami. Ob izvedbi takega sistema se pri vsakem kubičnem metru porabljene vode okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zniža z 0,52 evra na 0,052 evra, kar pomeni, da je položnica (ob mesečni porabi 20 m3 vode) manjša za 9 evrov na mesec oziroma 108 evrov na leto.

 • Praktične izkušnje pri gradnji in obratovanju male sončne elektrarne

Ludvik Hriberšek, Ensvet – v soboto, 15. marca, ob 16. uri in v nedeljo, 16. marca, ob 11. uri

Predstavljene bodo praktične izkušnje pri gradnji in obratovanju male sončne elektrarne z močjo 20 kW: lastnik se je za naložbo odločil septembra 2009 in jo priključil v omrežje decembra istega leta.

 • Posledice gradnje na poplavnih območjih

Ludvik Hriberšek, Ensvet – v soboto, 15. marca, ob 17. uri

Kje in kako graditi, da nas ne bodo prizadele poplave? Na predavanju bodo predstavljene nevarnosti gradnje na poplavnih območjih, stoletne vode, skrb za komunalno infrastrukturo, podnebne spremembe, pomoč medijev ob poplavah.

 • Praktične izkušnje pri obnovi družinske hiše

Ludvik Hriberšek, Ensvet – v nedeljo, 16. marca, ob 12. uri

Modrost ni z veliko denarja narediti energijsko učinkovito stanovanjsko hišo, ampak postopoma izvesti energijsko sanacijo 30 let stare hiše in tako doseči standarde, ki veljajo na področju učinkovite rabe energije.

 • Praktične izkušnje o uporabi lesne biomase za ogrevanje

Ludvik Hriberšek, Ensvet – v nedeljo, 16. marca, ob 13. uri

Če vsako leto očistimo hektar gozda, je to dovolj za ogrevanje ene družine. Uporabljajmo sodobne kurilne naprave z več kot 90-odstotnim izkoristkom, v katerih zgorijo tudi hlapni ogljikovodiki. Klasične kurilne naprave imajo le 50- do 70-odstotni izkoristek.

 • Učinkovita raba energije pri obnovah in novogradnjah

Bojan Žnidaršič, Ensvet – v nedeljo, 16. marca, ob 13. uri

Zaradi pomanjkanja verodostojnih informacij se investitor pri gradnji ali obnovi (pre)pogosto odloča na pamet ali na podlagi dvomljivih nasvetov sorodnikov, izvajalcev ali trgovcev. Na predavanju bomo navedli praktične ukrepe za dva ključna segmenta vsake stavbe: toplotni ovoj ter ogrevanje prostorov in sanitarne vode. Vedno začnemo z organizacijskimi ukrepi, ki niso povezani s stroški, vplivajo pa na spremembo odnosa uporabnika do rabe energije. Sledijo cenejši ukrepi oziroma ukrepi s kratko vračilno dobo, ki jih lahko izvajamo že pri rednem vzdrževanju, ter ukrepi z daljšo vračilno dobo in večjo naložbo (zamenjava oken, toplotna izolacija podstrešja, strehe, fasade in tal na terenu, menjava kurilne naprave in/ali energenta, prezračevanje …).

 • Praktične izkušnje pri vgradnji toplotnih črpalk

Ludvik Hriberšek, Ensvet – v nedeljo, 16. marca, ob 14. uri

Uporaba sanitarnih in ogrevalnih toplotnih črpalk se povečuje. Opozorili bomo na nujnost inženirskega pristopa, napake pri polaganju zemeljskega kolektorja, grelno število, prihranke ...

 • Skoraj ničenergijske hiše v Sloveniji

Ludvik Hriberšek, Ensvet – v nedeljo, 16. marca, ob 15. uri

Predstavili bomo praktični primer energijske sanacije 30 let stare stanovanjske hiše, ki jo po prenovi ogrevajo z obnovljivim virom. Poskušali bomo odgovoriti na vprašanje, kako konkurirati sodobnim gradnjam v smeri skoraj ničenergijske hiše.

Deli na facebooku

Deli na drugih omrežjih

Or use your account on Blog

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close
Več informacij DELOINDOM Logo

Zakaj imamo v uredništvu Dela in dom radi piškotke?

S potrditvijo piškotkov nam omogočate uporabo analitičnih orodij, s katerimi izvemo, kaj radi berete in česa ne. Želimo ustvarjati kakovostne vsebine, ki jih boste z veseljem prebirali, zato vas prosimo, da potrdite piškotke na spletnih mestih Dela d.o.o.

ZAVRNI STRINJAM SE
newsletter
deloindom logo

Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem!

Nadaljuj na prijavo >
newsletter
deloindom logo

Naročite se
na DELOINDOM

NAROČI SE