Sejem MOS 2016: Strokovna predavanja in brezplačna svetovanja

13. 9. 2016 | Besedilo: A. Z.

MOS 2016, predavanja, svetovanja

Na celjskem sejmišču se danes začenja 49. Mednarodni obrtni sejem (Mos), ki bo potekal do nedelje. Sejem, ki ga bo odprl premier Miro Cerar, bo tudi letos ponudil najbolj celovit pregled domačega in tujega malega gospodarstva. Na Mosu pa se bo predstavilo več kot 1500 razstavljavcev iz 35 držav.

Vse dni sejma MOS bodo potekala strokovna predavanja in brezplačna svetovanja, ki so jih pripravili v Gradbenem inštitutu ZRMK (dvorana J, razstavno-svetovalni prostor št. 3) in energetski svetovalci mreže Ensvet (dvorana K). V nadaljevanju povzemamo kratke vsebine predavanj in svetovanj.

Izbira in skladiščenje goriva pri novogradnji in obnovi kotlovnice

Vladimir Bizjak (Ensvet) – predavanje v torek, 13. septembra 2016, ob 10. uri

Pred izbiro načina ogrevanja se moramo vedno najprej odločiti o vrsti goriva zaradi njegove količinske razpoložljivosti, dobave in cene. Poleg teh dejavnikov moramo tudi vedeti, kakšen je njegov vpliv na okolje pri skladiščenju in zgorevanju.

Ogrevanje z lesnimi gorivi

Vladimir Bizjak (Ensvet) – predavanje v torek, 13. septembra 2016, ob 11. uri

Človek se z lesom ogreva že ves čas svojega obstoja. V Sloveniji je gozdnatost zelo velika. Ogrevanje z drvi, peleti in sekanci se bo zato tudi v prihodnje povečevalo. Na ogrevanje s peleti bo vplivala predvsem cena kurilnega olja.

Pravilni vrstni red izvedbe ukrepov za energetsko sanacijo stavb

Peter Petrovčič (Ensvet) – predavanje v torek in četrtek ob 12. uri, v sredo ob 13. uri

Posegi v ovoj stavbe (fasada, strop proti podstrehi oz. ostrešje, menjava oken), posegi v sisteme v stavbi (menjava kotla, SSE, prezračevanje z rekuperacijo).

Pregled javnih razpisov Eko sklada

Peter Petrovčič, Ivan Kenda (Ensvet) – predavanje v torek in četrtek ob 13. uri, v sredo in petek ob 12. uri

Novosti pri letošnjih razpisih Eko sklada.

Življenjski ciklus kurilne naprave

Andrej Svetina (Ensvet) – predavanje v torek, 13. septembra 2016, ob 14. uri

Optimalna izbira, nabava, vgradnja, delovanje, vzdrževanje in razgradnja kurilne naprave zagotavljajo poleg udobja tudi ugodne ekološke in ekonomske rezultate.

Vlaga in plesen v bivalnem okolju

Mag. Miha Tomšič (GI ZRMK) – predavanje v torek in soboto ob 15. uri

Pravilna izvedba toplotne zaščite stavbe je strokovno zahtevno opravilo. Posledice ne­ustrezne izbire in vgradnje izolacijskih materialov in sistemov so lahko estetske in funkcionalne. Posebna vrsta težav, povezanih s sodobnimi toplotnozaščitnimi fasadami, je pojav plesni in alg na zaključnem fasadnem sloju. Opisani bodo vzroki za težave in mož­nosti, kako jih preprečiti.

Kurilne naprave na fosilna goriva

Patricjo Božič (Ensvet) – predavanje v torek, 13. septembra 2016, ob 15. uri

V stanovanjskih in tudi večstanovanjskih zgradbah so fosilna goriva, predvsem zemeljski plin ali utekočinjeni naftni plin, zelo pogost energent. Prednost plinskih peči oz. kotlov na fosilna goriva je v tem, da ne zahtevajo visoke začetne investicije in zavzemajo razmeroma malo prostora. Takšne peči so primerne tudi za sodobne novogradnje.

Predinvesticijsko optimiranje projektov

Dr. Miha Praznik, Gašper Stegnar (GI ZRMK) – predavanje v torek in soboto ob 15.30

Predstavljene bodo osnove in značilnosti dinamičnega obratovanja na primeru sodobne hiše, konkretni rezultati in ugotovitve za optimizacijo pa na primerih kompleksnejših večjih stavb.

Vlaga in plesen v stanovanjih

Patricjo Božič (Ensvet) – predavanje v torek, 13. septembra 2016, ob 16. uri

Predstavljeni bodo najbolj pogosti vzroki za kopičenje vlage in razvoj plesni v stanovanjih ter ukrepi za njihovo preprečevanje. Predavatelj bo opisal najbolj pogoste načine sanacije vlage in plesni ter materiale, ki se za to uporabljajo.

Znak kakovosti v graditeljstvu

Neva Jejčič (GI ZRMK) – predavanje torek, 13. septembra 2016, ob 16. uri

V poplavi najrazličnejših ponudb se že strokovnjaki težko odločajo, katere tehnične rešitve in kateri izdelki so najustreznejša izbira. Zato je zelo pomembno, da so občani seznanjeni s tem, na kaj naj bodo pozorni, ko izbirajo izdelke ali izvajalce. Eden izmed certifikatov, ki označuje najboljše izdelke in storitve v Sloveniji, je znak kakovosti v graditeljstvu.

Ekonomika energentov in dobe vračanja investicij

Patricjo Božič (Ensvet) – predavanje v torek ob 17. uri in v nedeljo ob 12. uri

Kateri način ogrevanja in priprave tople sanitarne vode izbrati, na kateri energent se zanesti, kateri je najbolj primeren za oskrbo vašega doma?

Odpravljanje vlage iz objektov

Vladimir Bizjak (Ensvet) – predavanje v sredo, 14. septembra 2016, ob 10. uri

Vlaga se pojavlja v starih ali novejših objektih. Načini, kako jo odpravimo, so lahko zelo preprosti, nekateri pa so tudi težje izvedljivi. Pomembno je odkriti, od kod izvira vlaga, nato pa poiskati najprimernejši način, da jo odstranimo in preprečimo, da bi spet vdrla v zidove.

S projektom energetske prenove stavb (PEP) do višje nepovratne subvencije

Andraž Rakušček (GI ZRMK) – predavanja od srede do nedelje ob 11. uri

Predstavljene bodo rešitve najpogostejših težav, s katerimi se srečujejo lastniki stanovanj zlasti v večstanovanjskih stavbah.

Izbira toplotne črpalke za ogrevanje stavbe

Vladimir Bizjak (Ensvet) – predavanje v sredo, 14. septembra 2016, ob 11. uri

Ogrevanje s toplotno črpalko je eden najnovejših načinov ogrevanja, primernih za dobro izolirane objekte in manj primernih za neizolirane. Investitor mora najti odgovore na vrsto vprašanj o primernosti njegovega objekta za ta način ogrevanja.

Kako načrtovati in graditi skoraj ničenergijske stavbe

Marko Kramar, Dina Mihailović (GI ZRMK) – predavanje v sredo ob 11.45 in ob 16. uri; individualna svetovanja v torek in sredo od 11. do 13. ure in od 15. do 17.ure

Kako se lotiti same idejne zasnove, kako načrtovati, zakaj pri projektiranju uporabiti BIM-modeliranje, zakaj so nujne optimizacije za uspešno izveden projekt, kako izbiramo materiale, proizvode in tehnologije, da dosežemo čim manjši ogljični odtis.

Skoraj ničenergijska prenova

Samo Gostič, Marjana Šijanec Zavrl, Henrik Gjerkeš, Miha Tomšič (GI ZRMK) in Anton Pogačnik (LEAG) – predavanje v sredo, petek in nedeljo ob 12.30

Predstavitev projekta Moder, ki razvija celosten pristop k učinkoviti obnovi stavb na nivoju dela mesta. Vizija projekta je razviti stroškovno in energetsko učinkovito ter do uporabnika prijazno prenovo stavb kot del celotnega energetskega sistema.

Sanacija fasad

Robert Seme (Ensvet) – predavanje v sredo ob 14. uri in v soboto ob 13. uri

Predstavljeni bodo fasadni sistemi, najbolj pogosti toplotnoizolacijski materiali, ki se uporabljajo pri izdelavi fasad, na kaj morajo biti pozorni investitorji pri sanacijah in novogradnjah, pa tudi možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev in kreditov za toplotno izolacijo na fasadah.

Raba deževnice

Marjan Bratkovič (Ensvet) – predavanje v sredo, 15. septembra 2016, ob 15. uri

Praktičen primer izračuna volumna hranilnika deževnice, načrtovanje in izbira elementov sistema, praktične izkušnje in napotki ter prikaz enostavnega prelivnega ventila (lovilca nečistoč).

Celovita prenova stavb kulturne dediščine z ukrepi za učinkovito rabo energije

Miha Tomšič, Mihael Mirtič (GI ZRMK) – predavanje v sredo, 14. septembra 2016, ob 15. uri

Sodobna vgradnja oken oz. vgradnja skladna s »smernico RAL«

Neva Jejčič (GI ZRMK) – predavanje v sredo ob 15.30

Izbira oken je težka odločitev, saj se v poplavi najrazličnejših ponudb že strokovnjaki težko odločajo, katere tehnične rešitve in kateri izdelek so najustreznejša izbira, kakšne last­nosti mora imeti okno, je energetska učinkovitost res edino merilo, katera dokazila moramo zahtevati ...

Energetska prenova stavbe in instalacij

Drago Cvrtila (Ensvet) – predavanje v sredo ob 16. uri in četrtek ob 14. uri

Energijsko prenovo je treba načrtovati celovito. Spremembe na ovoju stavbe pomenijo spremenjeno potrebo po energiji za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje. Temu ustrezno je treba načrtovati prej omenjene sisteme.

Kakovost zraka v stanovanjski stavbi

Drago Cvrtila (Ensvet) – predavanje v sredo ob 17. uri in četrtek ob 16. uri

Da dosežemo ustrezno kakovost zraka v stavbi, moramo prostore prezračevati. Če tega ne počnemo, se v lahko v prostoru pojavijo vlaga, plesen in povišana koncentracija škodljivih plinov. V predpisih je določen volumen zraka, ki se mora zamenjati v določenem času. To lahko dosežemo na več načinov.

Razpisi za nepovratna sredstva in kredite

Vladimir Bizjak (Ensvet) – predavanje v četrtek, 15. septembra 2016, ob 10. uri

Predstavitev nepovratnih finančnih spodbud in kreditov, ki jih podeljuje Eko sklad

Vse o gradnji in prenovi stavb

GI ZRMK – individualna svetovanja v četrtek, soboto in nedeljo od 11. do 13. ure

Po novem je treba graditi ali prenavljati v skoraj ničenergijskem standardu. Kako poteka načrtovanje skoraj ničenergijske hiše (sNES) od zasnove, optimizacije, priprave projektne dokumentacije, vloge za pridobitev subvencij, kontrole kakovosti izvedbe do izdaje certifikata sNES in energetske izkaznice.

Poceni in do okolja prijazno ogrevanje

Henrik Gjerkeš (GI ZRMK) – individualna svetovanja v četrtek in petek ob 11. do 13.ure

Na voljo bodo informacije glede izbire ogrevalnega sistema, ogrevalnih naprav, sistema za prezračevanje stavbe ali sistema za hlajenje, o regulaciji ogrevalnih naprav, obnovljivih virih energije pri oskrbi z energijo, izbiri ustreznega energenta glede na danosti lokacije in značilnosti stavbe, o zmanjšanju porabe goriva, vodenju energetskega knjigovodstva, pripravi tople sanitarne vode ter možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in posojil.

Sodobna okna in pravilna vgradnja

Franc Šporn (Ensvet) – predavanje v četrtek, 15. septembra 2016, ob 11. uri

Trajnostna gradnja hiše iz opeke – pasivna ali skoraj ničenergijska

Miha Praznik (GI ZRMK), Štefan Piškur (Zelena gradnja) – predavanje v četrtek in soboto ob 11.45 in 16. uri; individualna svetovanja v četrtek od 11. do 13. ure in v soboto od 15. do 17. ure

Po desetletju izkušenj z gradnjo pasivnih hiš v Sloveniji, pri katerih opazimo številne lokalne in drugače prilagojene oblikovne, arhitekturne rešitve, raznovrstne tehnološke rešitve za gradnjo oz. njihovo postavitev ter različne energetske koncepte in instalacijske pristope, so v zadnjih letih vse bolj v ospredju pričakovanja investitorjev za doslednejše optimiziranje, s katerim lahko učinkovita pasivna hiša postane še bolj racionalna.

Delitev stroškov za ogrevanje v večstanovanjskih stavbah z uporabo korekturnih faktorjev

Mihael Mirtič, Marjana Šijanec Zavrl (GI ZRMK) – predavanje v četrtek in soboto ob 12.30

Konec avgusta se je v sklopu javne obravnave končalo zbiranje pripomb in predlogov na Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli. V okviru predstavitve bosta strokovnjaka pojasnila predlagano metodologijo določitve končnih porabniških deležev za ogrevanje, tudi z uporabo korekturnih faktorjev.

Ogrevanje stavbe in priprava tople vode s toplotno črpalko

Samo Cotelj (Ensvet) – predavanje v četrtek, 15. septembra 2016, ob 15. uri

Predavatelj bo predstavil toplotno črpalko za ogrevanje stanovanjskih stavb in pripravo tople vode, poskušal pojasniti optimalno izbiro toplotne črpalke glede na stanje stavbe in navedel možnosti pridobitve subvencije.

Trajnostno ogrevanje stavb

Henrik Gjerkeš (GI ZRMK) – predavanje v četrtek in petek ob 15. uri

V Sloveniji več kot 60 odstotkov celotne rabe energije v gospodinjstvih namenimo za ogrevanje prostorov in 17 odstotkov za ogrevanje sanitarne vode. Tako vpliv na okolje kot stroške za ogrevanje lahko občutno zmanjšamo z istim ukrepom – ustrezno in preudarno izbiro vira/sistema za ogrevanje z visoko stopnjo rabe obnovljivih virov energije (OVE).

Uspešen zagon krožnega gospodarstva v Sloveniji: gozdno-lesna veriga v Kočevju

Henrik Gjerkeš (GI ZRMK) – predavanje v četrtek in petek ob 15.30

Eden od pogojev za trajnostni razvoj je prehod linearnega v krožno gospodarstvo, ki temelji na načelu identifikacije in čim večjega izkoriščanja lokalnih potencialov in dviga dodane vrednosti v lokalnem okolju. Predstavljeni bodo konceptualni robni pogoji uspešnega krožnega gospodarstva in izkušnje iz Kočevja, pa tudi trajnostni razvojni potencial drugih območij v Sloveniji.

Ekološka gradnja in energijsko učinkovita zasnova hiše

Jernej Markelj (Ensvet) – predavanje v četrtek, 15. septembra 2016, ob 17. uri

Na konkretnem primeru lesene hiše bodo prikazana načela ekološke gradnje in zasnove energijsko učinkovite hiše v pasivnem standardu.

Male čistilne naprave

Ivan Kenda (Ensvet) – predavanje v petek, 16. septembra 2016, ob 10. uri

Na področju ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda že od leta 2007 velja Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, ki zavezuje lastnike stanovanjskih hiš, da se na območjih, kjer je to mogoče, priključijo na kanalizacijsko omrežje.

Sprejemniki sončne energije

Ivan Kenda (Ensvet) – predavanje v petek, 16. septembra 2016, ob 11. uri

Pri solarnih sistemih za pripravo tople vode v družinskih hišah velja poudariti ekološke, ekonomske in praktične razloge za njihovo izvedbo.

Preventivni ukrepi pri naravnih nesrečah – potresi, poplave, plazovi in neurja

Jože Kos, Jurij Skok, Katarina Žibert (GI ZRMK) – predavanje v petek in nedeljo ob 11.45

Predstavili bodo tipične poškodbe, ki nastanejo na stavbah ob naravnih nesrečah. Kateri so prvi ukrepi, ki jih morajo lastniki opraviti sami, kakšen je pravilen pristop pri sanaciji samih konstrukcijskih elementov in kaj je treba zagotoviti, da se spet vzpostavi normalno bivalno okolje, ter katere preventivne dejavnosti morajo redno izvajati lastniki zemljišč.

Učinkovita in varčna raba energije

Lucjan Batista (Ensvet) – predavanje v petek ob 13. uri in v soboto ob 15. uri

Da bi izdatke v družinskem proračunu vsaj nekoliko zmanjšali, vam bomo na delavnici prikazali, kako naj k temu pristopimo, zlasti pa, kje in kako pridemo do ugodnih posojil in nepovratnih sredstev za te in druge namene.

Cene energije

Lucjan Batista (Ensvet) – predavanje v petek in soboto ob 14. uri

Predavatelj bo glede na ceno energije in letno porabo stanovanjske hiše predstavil gibanje cen energentov skozi leta, letne prihranke pri izolaciji starejše hiše, letne prihranke pri zamenjavi energenta, v koliko letih se nam investicija povrne s prihranki, kaj nam ponuja Eko sklad.

Ogrevanje sanitarne vode

Lucjan Batista (Ensvet) – predavanje v petek, 16. septembra 2016, ob 15. uri

Koliko energije porabimo za ogrevanje stavb, koliko za ogrevanje sanitarne vode, koliko nas stane energija za pripravo tople sanitarne vode, ali smo že razmišljali, kje, kako in koliko bi lahko prihranili, kaj so to obnovljivi viri energije ...

Zakaj vlaga, zakaj plesen v stanovanju? Kako ukrepati?

Jožef Pogačnik (Ensvet) – predavanje v petek ob 16. uri in v soboto ob 12. uri

Predavatelj bo razložil nastanek vlage in plesni, vpliv prezračevanja poleti oz. pozimi, kako ročno prezračevati ali izvesti določene ukrepe toplotne izolacije, kako odpraviti top­lotne mostove in o vgradnji prezračevalnega sistema.

Prezračevanje pri novogradnjah in obnovi objektov

Roman Medvešek (Ensvet) – predavanje v petek, 16. septembra 2016, ob 17. uri

Nadzorovano prezračevanje je pri novogradnjah in po zamenjavi oken v obstoječih objektih nujno, če želimo zagotoviti kakovost notranjega zraka. Pri kakovostnih novogradnjah je tudi infiltracija zunanjega zraka v zgradbo minimalna. Slab zrak v prostoru je pogost vzrok neprijetnega počutja in raznih obolenj.

Kako odpraviti zidno plesen?

Wadie Kidess (Ensvet) – predavanje v soboto, 17. septembra 2016, ob 10. uri

Kaj je toplotni most, kako pravilno prezračevati, kako nastane zidna plesen in kako jo odpraviti, tudi praktični primeri iz prakse.

Ekonomski vidik gradnje skoraj nič energijske hiše

Aleš Borut Ivanko (Ensvet) – predavanje v soboto, 17. septembra 2016, ob 11. uri

Praktične izkušnje od priprave lesa do kotla

Ludvik Hriberšek (Ensvet) – predavanje v soboto, 17. septembra 2016, ob 16. uri

Kako zmanjšati vpliv kurilnih naprav na vsebnost prašnih delcev PM 10 v zraku?

Ludvik Hriberšek (Ensvet) – predavanje v soboto, 17. septembra 2016, ob 17. uri

Problematika prašnih delcev PM 10 in PM 2,5, vpliv na zdravje ljudi in ukrepi pri kurjenju v malih kurilnih napravah na lesno biomaso.

Varčevanje z vodo in učinkovita priprava tople sanitarne vode

Patricjo Božič (Ensvet) – predavanje v nedeljo, 18. septembra 2016, ob 10. uri

Preprosti nasveti za varčevanje z vodo in kateri so najprimernejši sistemi za pripravo tople sanitarne vode v gospodinjstvu.

Plesen v zgradbah in na zgradbah

Carmen Hladnik Prosenc (Ensvet) – predavanje v nedeljo, 18. septembra 2016, ob 11. uri

Plesen je najpogostejša posledica napak, ki so bile narejene pri gradnji, pa tudi naše nepravilne uporabe stanovanj. Predavateljica bo predstavila najpogostejše vzroke in načine, kako plesen odpravimo in se je dolgoročno znebimo.

Enostavni energetski ukrepi

Patricjo Božič (Ensvet) – predavanje v nedeljo, 18. septembra 2016, ob 13. uri

Starejše zgradbe so se gradile v času nižjih cen energentov, zato se je rabi energije namenjalo manj pozornosti. Kljub današnjim višjim cenam pa se včasih izkaže, da večje investicije niso ekonomsko upravičene. Preprosti ukrepi za zmanjšanje stroškov za energijo.

Kako saniram objekt skoraj zastonj? – Ekonomičnost sanacije

Wadie Kidess (Ensvet) – predavanje v nedeljo, 18. septembra 2016, ob 14. uri

Energetska sanacija, energijske izgube, prihranki, primeri izračuna prihrankov in vračilne dobe in subvencije Eko sklada.

Toplotna zaščita zunanjih sten stavbe

Patricjo Božič (Ensvet) – predavanje v nedeljo, 18. septembra 2016, ob 15. uri

Predstavljeni bodo najbolj pogosti fasadni sklopi, na kaj morate biti pozorni pri sanaciji in novogradnji, predstavitev karakteristik toplotnoizolacijskih materialov, ki se najpogosteje uporabljajo pri izdelavi fasad in v kak­šnih debelinah se vgrajujejo.

Varčevanje z električno energijo v gospodinjstvih

Carmen Hladnik Prosenc (Ensvet) – predavanje v nedeljo, 18. septembra 2016, ob 16. uri

Električna energija je vse bolj dragocena in vse bolj draga, zato jo dobro uporabljati po pameti. Ali ogrevati z elektriko ali ne? Kaj o tem menijo energetski svetovalci? S katerimi ukrepi lahko prihranimo električno energijo?

Deli na facebooku

Deli na drugih omrežjih

Or use your account on Blog

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close
Več informacij DELOINDOM Logo

Zakaj imamo v uredništvu Dela in dom radi piškotke?

S potrditvijo piškotkov nam omogočate uporabo analitičnih orodij, s katerimi izvemo, kaj radi berete in česa ne. Želimo ustvarjati kakovostne vsebine, ki jih boste z veseljem prebirali, zato vas prosimo, da potrdite piškotke na spletnih mestih Dela d.o.o.

ZAVRNI STRINJAM SE
newsletter
deloindom logo

Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem!

Nadaljuj na prijavo >
newsletter
deloindom logo

Naročite se
na DELOINDOM

NAROČI SE