Pregled priročnikov: V znamenju zelene misli

25. 8. 2011 | Besedilo: Julijana Bavčar

priročniki

V tokratnem pregledu priročnikov z vsebinami, o katerih pišemo v naši prilogi, vam predstavljamo 24 knjižnih naslovov. Kakor se za letni čas spodobi, se jih največ ukvarja z vrtom ali so kako drugače povezane z naravo.

Zelena pa ni samo vsebina, temveč je takšen prevladujoč način razmišljanja – človek naj ne rine brezglavo proti svojim ciljem v nasprotju z naravnim ritmom, raje naj z njim ujame korak. Med avtorji sta tudi naši sodelavki Miša Pušenjak in Ruth Podgornik Reš; poleg njiju bi vas radi posebej opozorili na izvirna slovenska dela, tri so s področja arhitekture, in na posrečen izbor tem, za katerega so se odločili pri založbah Narava in Kmečki glas.

Arhitekturni pojmovnik za mlade

Avtor: Andrej Šmid

Založba: Aristej

Obseg: 158 strani srednjega formata, utrjena vezava

Cena: 22 evrov

O knjigi: Arhitekt in urbanist Andrej Šmid predstavi arhitekturo kot stroko in umetnostno zvrst, s katero se v vsakdanjem življenju srečujemo na vsakem koraku, saj nam s svojim osrednjim ustvarjalnim področjem, oblikovanjem prostora, postavlja bivališča in osmišlja javni prostor. Delo je že šesti Aristejev pojmovnik za mlade: doslej so izšli gledališki, logiški, etiški, filmski in prehranski, vsi izvirna slovenska dela. Avtor nam razkrije, kakšna je pot od arhitektove ideje do odprtja zgradbe, kaj delajo urbanisti, kdo so arhitektovi sodelavci in s čim vse se ukvarjajo arhitekti. Predstavi nam zgodovino in najznamenitejše stvaritve arhitekture, delo v arhitekturnem biroju in potek natečajnih postopkov ter študij arhitekture, besedilo pa dopolnjujejo fotografije, risbe projektov in duhovite ilustracije Izarja Lunačka. Ta lastnost preveva tudi besedilo. Čeprav lahkotna, je lahko knjiga tudi dobrodošla pomoč vsem tistim, ki se spogledujejo z mislijo o študiju arhitekture.

Plečnik na Domžalskem in Kamniškem

Avtorici: Maja Avguštin in Saša Lavrinc

Založba: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Obseg: 100 strani malega formata, mehka vezava

Cena: 7 evrov

O knjigi: Drobna knjižica, že 212. vodnik iz zbirke Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, nam predstavlja dela Jožeta Plečnika na ozemlju Slovenije, o katerih redkeje beremo. Ni bil namreč le avtor Nuka, Žal in javnih prostorov v Ljubljani, temveč je oblikoval tudi drobna darila, stanovanjsko in cerkveno opremo, načrtoval prenove javnih objektov, sodeloval s svečarji ... Vodnik je zastavljen topografsko in je lahko spodbuda izletnikom, da na poteh med Ljubljano in Kamniškimi Alpami spoznajo arhitekturno zapuščino mojstra in njegovih učencev. Tako velja za njegovo največje delo na Kamniškem prenova cerkve v Zgornjih Stranjah, v Kamniški Bistrici je postavil lovsko kočo kralja Aleksandra, domžalsko cerkev Marijinega vnebovzetja pa krasi pevski kor njegovega učenca Antona Bitenca. S fotografijami, zemljevidi in pričevanji je skupaj predstavljenih 24 arhitekturnih spomenikov, tudi nagrobne plošče in zahvalna znamenja.

Uršulinke v Ljubljani

Avtor: Blaž Resman

Založba: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Obseg: 100 strani malega formata, mehka vezava

Cena: 7 evrov

O knjigi: Najbrž ni malo prebivalcev Ljubljane, ki jih pot vsak dan vodi mimo najplemenitejše baročne stavbe v prestolnici, pa ne vedo, katera je to, še manj, da se v njej skrivajo manj znane stvaritve znamenitega Francesca Robbe.

Tistim, ki bi samostan ljubljanskih uršulink in njihovo redovno cerkev radi bolje spoznali, je namenjen najnovejši vodnik iz zbirke Kulturni in naravni spomeniki Slovenije. Poleg samostanskega kompleksa in arhitekture cerkve sv. Trojice sta predstavljeni tudi njena notranjščina in oprema (Robbovi so glavni oltar in kipi na njem), oltarne slike in zbirka preostalih uršulinskih slik.

Knjižico zaokrožujeta zgodovina uršulinskega reda in opis njegovega položaja v Ljub­ljani, kjer je samostan za časa razsvet­ljenega cesarja Jožefa II. pred razpustitvijo rešilo pedagoško poslanstvo uršulink.Priročnik za preživetje

Priročnik za preživetje

Avtor: Martin Gran

Založba: Ara

Obseg: 280 strani malega formata, mehka vezava

Cena: 19,90 evra

O knjigi: Prevedeni priročnik v slogu nič nas ne sme presenetiti naj bi bralcu po podnaslovu sodeč pomagal poskrbeti za lastno varnost ob potresu, poplavi, požaru, snežni ujmi, suši, terorističnem napadu, gospodarskem zlomu, stavkah in drugih katastrofah. Res vsebuje izčrpne informacije, kako si zagotoviti štiri osnovne pogoje za preživetje, hrano, vodo, medicinske pripomočke in zasilno prebivališče, vendar pretežni del bolj kot na konkretnem ukrepanju ob zgoraj naštetih ujmah govori o pripravah za samozadostni način preživetja, brez zunanje pomoči in elektrike, ki utegne biti po avtorjevem mnenju kmalu potreben zaradi kaotičnosti gospodarskega, političnega in geološkega dogajanja. Takšna samooskrba je najbolj izvedljiva na podeželju, in kogar bo pri selitvi vodil predvsem ta motiv, bo lahko pridelal lastno hrano, gojil kokoši in čebele, si uredil vodne zbiralnike, podzemna zaklonišča, zakamufliral posest in izrabil alternativne vire energije ... Sicer pa bomo v knjigi našli tako recepte za jedi kot informacije o izdelavi mila in sveč, letnih zalogah živil, molži, fotovoltaiki in nakupu zemljišča.

Gospodarjenje z gozdom za lastnike gozdov

Avtorji: skupina avtorjev pod okriljem Gozdarskega inštituta Slovenije

Založba: Kmečki glas

Obseg: 311 strani srednjega formata, trda vezava

Cena: 30 evrov

O knjigi: Pred 150 leti je gozd pokrival tret­jino slovenskega ozemlja, zdaj ga več kot šest desetin. Vsak peti Slovenec je lastnik ali solastnik gozda; denacionalizacija in upadanje deleža kmečkega prebivalstva pa sta pripomogla k drobljenju male zasebne posesti. Skupina 29 soavtorjev Gospodarjenja z gozdom za lastnike gozdov je knjigo, ki je nastala pod okriljem Gozdarskega inštituta Slovenije, ob letošnjem svetovnem letu gozdov zato namenila njim in vsem drugim državljanom, kakor so zapisali v uvodu. Zatrdimo lahko, da gre za tehtno delo – pa ne zgolj zaradi simboličnega pomena, ampak zato, ker so na enem mestu zbrane informacije o pomenu gozda, njegovih socialnih razsežnostih, delovanju gozdnih ekosistemov in gospodarjenju z njim. Obsega šest vsebinskih sklopov: Gozdovi v svetu in pri nas, Gozd kot ekosistem, Načrtovanje in gojenje v gozdu, Zdravje gozda, Pridobivanje lesa in Gozdni proizvodi. Strokovno izčrpna poglavja prinašajo aktualne informacije o tem, na koga se lahko pri gospodarjenju z gozdom obrnejo lastniki in kaj lahko opravijo sami. Nanizajmo le ščepec tem za okus: ogroženost zelene žolne, šesterozobi smrekov lubadar, poškodbe tal zaradi strojne sečnje, kalkulacija stroškov pridobivanja lesa in cena gozdov ...

Čebelarjenje za vsakogar

Avtorji: Peter Kozmus, Maja Ivana Smodiš Škerl in Mitja Nakrst

Založba: Kmečki glas

Obseg: 130 strani srednjega formata, mehka vezava

Cena: 19 evrov

O knjigi: Priročnik, namenjen ljubiteljem čebel, začetnikom in tudi izkušenim čebelarjem, je izvirno delo slovenskih avtorjev, ki se kot raziskovalci ukvarjajo s čebelarstvom na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Delo je zelo aktualno, saj se razmere v tej panogi izredno hitro spreminjajo. Medtem ko se čebele v tisočletjih, kar ljudje čebelarijo, niso veliko spremenile, povsem nasprotno velja za njihovo okolje in način čebelarjenja. Čeprav vzroki škodljivih dejavnikov, ki vplivajo nanje, še niso povsem pojasnjeni, je očitno, da povzročajo zmanjšanje odpornosti in večjo dovzetnost za bolezni in škodljivce. Čebelarjenje zato ni več le poezija kmetijstva, kakor je veljalo nekdaj, ampak pogosto negotova dejavnost, ki zahteva nenehno spremljanje zdravstvenega stanja čebel. Knjiga obravnava tako posebnosti slovenskega čebelarstva, njegove okoljske vidike kot zgradbo čebeljega telesa, njen življenjski cikel in organiziranost družin, posveti pa se tudi vsem čebelarjevim opravilom in čebeljim pridelkom.

Sadni izbor za Slovenijo 2010

Avtorji: Boštjan Godec, Metka Hudina, Valentina Usenik, Nikita Fajt, Darinka Koron, Anita Solar, Viljanka Vesel, Barbara Ambrožič Turk, Irena Vrhovnik, Ivan Kodrič; uredil Boštjan Godec

Založba: Orbis

Obseg: 215 strani manjšega formata, mehka vezava

Cena: 16,90 evra

O knjigi: Sadni izbor za Slovenijo 2010 je knjiga za vse, ki načrtujejo zasaditev novega sadovnjaka ali jih zanima, katera sorta jablane ali druge sadne vrste bi bila primerna za družinski vrt. Prinaša namreč seznam sort sadnih rastlin, ki jih sadjarski strokovnjaki priporočajo za podnebne in talne razmere v Sloveniji. Z besedilom in fotografijami je predstavljenih 315 sort 28 vrst sadja (koščičarjev, pečkarjev, jagodičja, lupinarjev in tudi oljk). Takšni seznami imajo pri nas že večstoletno tradicijo. Izbor se preverja vsaka štiri leta, izhodišče za novega pa je vedno že obstoječi, ki ga dopolnijo s sortami, odbranimi na podlagi večletnega preizkušanja v nasadih pri nas, katerega koordinator je Kmetijski inštitut Slovenije. Najpomembnejši merili za uvrstitev nanj sta odpornost in tolerantnost sorte na negativne okoljske dejavnike in različne glivične okužbe. Pri jablani, ki je na Slovenskem najbolj razširjena sadna vrsta, so avtorji sadnih izborov pred osmimi leti oblikovali ločeno skupino na škrlup odpornih sort, ki so zanimive predvsem za ekološke pridelovalce in ljubiteljske sadjarje, ki si ne želijo škropljenja. Posebno skupino predstavljajo stare jablanove sorte, v zadnji sadni izbor pa je vključena še skupina jablan balerink, ki so zaradi ozke in pokončne oblike rasti primerne tudi za najmanjše vrtove.

Jagodičje

Avtorica: Darinka Koron

Založba: Kmečki glas

Obseg: 122 strani srednjega formata, mehka vezava

Cena: 16,50 evra

O knjigi: Priročnik Darinke Koron, ki na Kmetijskem inštitutu Slovenije vodi področje pridelave jagodičja, bralca seznani z najpomembnejšimi kriteriji, kako izbrati pravo sorto posamezne vrste, ustrezno pripraviti rastišče in tla. Pokaže mu, da gojenje jagod, malin, robid, križancev med njimi, ameriških borovnic, ribeza, kosmulj in križancev med njimi v primerjavi z drugimi sadnimi vrstami preprosto, najpomembnejši pogoj, ki vpliva na rast in rodnost, pa je priprava rastišča. Knjiga prinaša napotke za pravilno izbiro sadilnega materiala in časa sajenja, pravilno oskrbo sadik, varstvo pred škodljivci in boleznimi ter izbiro priporočljive sorte posamezne vrste. Za vrtičkarje je dobrodošlo, da je avtorica namenila pozornost tudi sortam, ki zanimajo v glavnem njih. V posebnem poglavju predstavlja deset redkeje gojenih rastlin, ki jih zaradi lastnosti plodov prištevamo med jagodičaste (denimo murvo, jerebiko, kovačnik ...). Priročnik zaokroži del z avtoričinimi recepti za shranke jagodičja za ozimnico in slastne jedi.Sadje z domačega vrta

Sadje z domačega vrta

Avtor: Martin Stangl

Založba: Mladinska knjiga

Obseg: 220 strani velikega formata, trda vezava

Cena: 32,96 evra

O knjigi: »Če bi vedel, da bo že jutri konec sveta, bi danes posadil sadiko jablane,« je menda dejal Martin Luter. Že stoletja zelo modno ljubiteljsko ukvarjanje s sadjarstvom zdaj dobiva nov razmah, ugotavlja avtor knjige Martin Stangl, nemški svetovalec za gojenje rastlin na majhnih vrtovih. Izčrpna in lepo oblikovana knjiga je namenjena zlasti njihovim lastnikom, ki jim bodo pri večini sadjarskih opravil v pomoč izjemne fotografije. Informacije o sortah, sajenju in obiranje sadnega drevja so nanizane v preglednih poglavjih: od različnih gojitvenih oblik sadnega drevja, primernih za vrt, vzgoje sadik in sajenja, obrezovanja in cepljenja, oskrbe in gnojenja sadnega drevja do varstva pred boleznimi in škodljivci. Obsežno poglavje predstavi gojenje 24 vrst sadja in izbiro priporočljivih sort, pri čemer je škoda, da slovenski prevod ni upošteval tudi seznama priporočenih sort za slovenske razmere. Knjigo zaokrožita pregled sadjarjevih opravil po mesecih in dodatek z naslovi za Slovence zanimivih strokovnih inštitucij, drevesnic, spletnih strani in literature o sadjarskih vprašanjih.

Aktinidija – kivi na našem vrtu

Avtor: Marjan Kogelnik

Založba: Narava

Obseg: 63 strani srednjega formata, mehka vezava

Cena: 14,90 evra

O knjigi: Avtor knjige Marjan Kogelnik s Frankolovega je ljubiteljski sadjar. Bil je eden prvih, ki so pred desetletji toploljubno aktinidijo posadili v celinski Sloveniji. Zaradi primerne lege in zaščite pred nizkimi temperaturami je njegov nasad dobro obrodil in čedalje več ljudi je pri njem iskalo nasvet, kako ravnati z rastlino. Začel si zapisovati svoje izkušnje, zbirati literaturo, in ker je bilo zanimanje vedno večje, se je odločil dobljene podatke objaviti v knjižici. Opremljena je z nazornimi fotografijami, besedilo pa prinaša obilo informacij, od izbire mesta sajenja in zaščite rastline, značilnosti sadne vrste, razmnoževanja s potaknjenci in cepljenja, obrezovanja, oskrbe rastline do uporabe v kozmetiki in kulinariki – zaokrožuje jo zbirka receptov za jedi, ki jih avtor tudi sam rad pripravlja.

Jabolčni sok, mošt, jabolčnik

Avtorica: Uwe Jakubik

Založba: Kmečki glas

Obseg: 72 strani srednjega formata, mehka vezava

Cena: 13 evrov

O knjigi: Pri izdaji priročnika je imela založba v mislih vse, ki bi radi del pridelka iz domačega sadovnjaka ali kupljena jabolka predelali v zdrav in okusen jabolčni sok ali mošt. Prinaša namreč natančne opise vseh postopkov in opreme, potrebne, da bosta pravega okusa: od prave izbire sadja, stiskanja do vseh naslednjih korakov na poti do prevretega jabolčnega mošta (znanega tudi kot jabolčno vino ali jabolčnik) ali pasteriziranega jabolčnega soka. Avtorica je v knjigo vključila še recepte, pri katerih uporabimo pijači, in celo nasvete za to, da bi bila domača pridelava finančno donosna.

Naši vrtovi prej in pozneje

Avtorica: Ruth Podgornik Reš

Založba: Mladinska knjiga

Obseg: 205 strani velikega formata, trda vezava

Cena: 29,95 evra

O knjigi: Naši vrtovi prej in pozneje je že 12. knjiga znane vrtnarke in agronominje Ruth Podgornik Reš, ki pa se precej razlikuje od prejšnjih. Medtem ko je v večini dosedanjih obravnavala gojenje sezonskega cvetja, se v tokratni loteva urejanja vrtov. Zbrala je trideset zgodb, v katerih so v središču rastline – v sliki in besedi je predstavila slovenske vrtove, katerih lastniki so jo prosili za pomoč ter ji zaupali izbor in ureditev. Različni so tako kot predstave lastnikov o domači oazi miru, a imajo skupno rdečo nit in temelj: to sta izbor in kombinacija rastlin, ki jim naravne razmere na vrtu ustrezajo, ki sodijo skupaj in ki v širšem okolju ne delujejo kot tujek. Kdor želi zdrav vrt, se namreč ne more odločati le po vizualnem učinku. V obširnem uvodnem delu avtorica laikom po korakih približa najpomembnejša poglavja urejanja okrasnega vrta.

Praktični vrtnar – 30 minut na dan za urejen vrt

Avtorstvo: skupina avtoric

Založba: Mladinska knjiga/Reader's Digest

Obseg: 322 strani velikega formata, trda vezava

Cena: 38,70 evra

O knjigi: Bogato ilustriran priročnik je zastavljen malo drugače kot večina – oblikovan je z mislijo na tiste, ki nameravajo vrt zavestno oblikovati tako, da jim bo vzdrževanje vzelo kar najmanj časa, da jih ne bo stal veliko truda in da zanj ne bodo zapravili preveč denarja, v njem naj bi predvsem uživali. Za večino opravil v njem naj bi zadostovalo 30 minut, obljubljajo avtorice. V skladu s takšnim časovnim okvirom so zasnovana tudi kratka poglavja z ilustriranimi navodili, železnimi pravili in triki, ki bralcu po korakih prikazujejo, kako je treba skrbeti za takšen vrt. V posebnih okvirčkih svetujejo, s čim bo prihranil čas, kako mu bo šlo delo laže od rok in čemu se je bolje odreči.

Vodnik po vrtu

Avtorica: Miša Pušenjak

Založba: Kmečki glas

Obseg: 200 strani malega formata, mehka vezava

Cena: 12,50 evra

O knjigi: Vodnik po vrtu je še eden izmed priročnikov priznane vrtnarske strokovnjakinje Miše Pušenjak, ki želi Slovence spodbuditi, da bi uživali doma pridelano zelenjavo. Na nekatere naravne dejavnike, od katerih so odvisne rastline, ne moremo vplivati, a jih vzemimo kot orodje pri pridelovanju vrtnin. Vsekakor ne posegajmo v naravo preveč, pravi. Le tako bomo dosegli, da se bodo rastline počutile dobro in bodo zdrave. Priročnik si je skupaj z založbo zamislila kot hiter, s trpežno spiralo vezan vodnik, ki ga vzameš s seboj na vrt, in ne učbenik za pridelovanje vrtnin, a vsebuje toliko informacij, da tudi začetnikom ne bi smelo biti težko. Poleg preglednih navodil za pripravo tal, kolobarjenje, gnojenje, namakanje, varstvo rastlin s poudarkom na načelih ekološkega vrta, pobiranje in skladiščenje vrtnin ter vzorčnih načrtov vrta predstavlja približno 70 najpogostejših vrtnin (od značilnosti, uporabe v prehrani, časa setve in spravila, razdalje sajenja, gnojenja, namakanja, namakanja do varstva). Bralcem bodo delo olajšale tudi preglednice z večino od teh podatkov, s slabimi in dobrimi sosedi vrtnin in njihovo pomočjo na vrtu.

Praktično vrtnarjenje

Avtorica: Marija Thun

Založba: Ajda

Obseg: 130 strani malega formata, mehka vezava

Cena: 21,70 evra

O knjigi: Gre za enega temeljnih priročnikov za vrtnarjenje po biološko dinamični metodi in z uporabo njenih preparatov v boju proti boleznim in škodljivcem rastlin, prilagojenega za potrebe vrtičkarjev. Avtorico, vodilno avtoriteto na tem področju, ki je večino svojega življenja posvetila raziskovanju učinkovitosti omenjene metode, slovenski bralci poznajo tudi po vsakoletnih Setvenih priročnikih iste založbe. Prevod nemškega izvirnika je pri nas prvič izšel leta 1997. Delo najprej na kratko predstavi naravne in kozmične zakonitosti, na katerih temelji biodinamično kmetovanje, načela setvenega koledarja in glavna vrtna opravila (setev, okopavanje, presajanje, razmnoževanje s potaknjenci ter spravilo in konzerviranje pridelkov), ki se ravnajo po njem. Posebej je opisano delo s korenovkami, cvetnicami, plodovkami in listnatimi rastlinami, najobširnejši del pa izdelavi in uporabi biodinamični pripravkov za krepitev zdravja rastlin in boj proti boleznim in škodljivcem.

Strokovnjak: Kompost in Obrezovanje

Avtor obeh: David Squire

Založba: Narava

Obseg: vsaka po 80 strani srednjega formata, mehka vezava

Cena: 9 evrov za posamično knjigo

O knjigah: Vrtičkarji, ki se zavedajo, da rodovitnost in tal zagotavlja predvsem redno dodajanje razkrojene organske snovi, bodo v knjižici Kompost našli podrobna navodila za spreminjanje gospodinjskih, lesnatih in drugih rastlinskih odpadkov v poceni organsko gnojilo. Bogato ilustriran priročnik predstavlja doma izdelane in kupljene kompostnike, ureditev talnih kompostišč, pridobivanje komposta z gnojnimi deževniki in odpravljanje vseh vrst težav. Obravnava tudi metode, pri katerih odpadke takoj zakopljemo v jarke v tleh, in zeleno gnojenje. Uporabo vrtnega komposta poveže s poglavji o prekopavanju tal in kolobarjenju, v posebnem poglavju pa opisuje pridobivanje zahtevnejših setvenih in lončnih kompostov ter značilnosti kupljenih različic.

Če ste med tistimi ljubiteljskimi vrtnarji, ki jih pri obrezovanju rastlin spremlja največ negotovosti, vzemite v roke knjižico Obrezovanje z ilustriranimi navodili za to opravilo pri okrasnih grmih, drevesih in vzpenjavkah, iglavcih, živih mejah, vrtnicah, sadnem drevju, jagodičju in trtah. Poglavje o okrasnih grmih, drevesih in vzpenjavkah prinaša kratka posamična navodila za približno 200 rastlin, v preostalih pa je obrezovanje opisano po skupinah rastlin, za katere veljajo enake zakonitosti. Ta del je opremljen z nazornimi ilustracijami. Splošna uvodna predstavitev nam razloži pomen obrezovanja, kaj z njim dosežemo, nas nauči pravilnih tehnik in pomaga izbrati orodje.

Zelenjava – gojenje iz meseca v mesec

Avtor: John Harrison

Založba: Mladinska knjiga

Obseg: 230 strani srednjega formata, trda vezava

Cena: 24,94 evra

O knjigi: Priročnik ni delo agronomskega strokovnjaka, ampak vrtnarja s 30-letnimi izkušnjami in avtorja vrtnarske spletne strani, ki je dobro spoznal, kje ljubiteljske vrtnarje najbolj čevelj žuli. Čeprav bi po podnaslovu sklepali, da je osrednji del zasnovan na zaporedju vrtnarskih opravil čez leto, je temu namenjem manjši del knjige, večji del pa načrtovanju vrta in opravil na njem, orodju, ki nam olajša delo, plevelu, kolobarjenju, oskrbi, nasvetom za domače kompostiranje, zaščiti pred škodljivcem in nasvetom za gojenje najbolj priljubljenih vrtnin. Vsebine priročnika v nasprotju z večino primerljivih sodobnih knjig ne spremljajo fotografije; pregledno členjeno besedilo ilustrirajo dvobarvne risbe.

Kaj neki tu cveti?

Avtor: Margot Spohn, Dietmar Aichele

Založba: Narava

Obseg: 447 strani manjšega formata, mehka vezava

Cena: 29,90 evra

O knjigi: Vodnik iz zbirke S knjigo v naravo je prevod še povsem svežega nemškega izvirnika (izšel je lani). Gradivo zanj je bio­log Dietmar Aichele zbiral 18 let, končala in uredila pa ga je biologinja Margot Spohn, tudi strokovnjakinja za rastlinske in homeopatske pripravke. Priročnik nam pomaga pri prepoznavanju več kot 500 rastlinskih vrst, ki so razvrščene po barvnem ključu in obliki cvetov. Prinaša 1400 fotografij in risb, pri nekaterih tudi po tri na rastlinsko vrsto.

Poleg omenjenih lastnosti so pri vsaki cvet­lici predstavljeni velikost in oblika, čas cvetenja, značilnosti, zanimivosti, opozorilo na podobne vrste, pomembna podatka sta tudi morebitna ogroženost in strupenost. Poleg tega je predstavljena z natančno risbo in fotografijo. Naslovno ime je slovensko, dodani so najpogostejši sinonimi, spremljata pa ga latinsko znanstveno poimenovanje in slovensko ime družine. Pohvalno je, da je razdelek o rastiščih dopolnjen z informacijo o razširjenosti v Sloveniji, kar pri takšnih prevodnih delih žal ni pogosta praksa.

Čaji iz zelišč in sadežev

Avtor: Rudi Beiser

Založba: Narava

Obseg: 170 strani malega formata, mehka vezava

Cena: 19,90 evra

O knjigi: V priročniku je predstavljenih 68 vrst rastlin, iz katerih je mogoče pripraviti zeliščne ali sadne čaje. Vse uspevajo v srednjeevropskih razmerah. Večina jih pri nas raste kot divje rastline, nekaj pa je vrtnih. Nobena izmed zbranih v knjigi ni zaščitena ali tako redka, da je ne bi smeli nabirati. V uvodnem poglavju je opisano nabiranje zelišč, njihovo sušenje, shranjevanje in mešanje, dodani pa so tudi nasveti za urejanje zeliščnega vrta. Posamezna rastlina je pregledno predstavljena na dveh odprtih straneh, z veliko fotografijo najznačilnejših delov, opisom botaničnih posebnosti in podatki o rastiščih. Med nasveti za njeno uporabo so opisani okus, aroma, način nabiranja, sušenja in priprave napitka, manjša fotografija pa prikazuje, kakšen je videz pravilno posušene rastline. Opis popestrijo zgodovinske in mitološke zanimivosti, v poudarjenem delu pa sta predstavljeni njena zdravilnost ter uporaba v čajnih mešanicah in kuhinji.

Naši psi – zdravi s pomočjo homeopatije

Avtor: Hahs Günter Wolff

Založba: Anu Elara

Obseg: 254 strani malega formata, mehka vezava

Cena: 35 evrov

O knjigi: Priročnik je prevod 14. nemške izdaje dela priznanega doktorja veterinarske medicine, ki je s svojimi knjigami odločilno prispeval k širjenju homeopatije v zdravljenju živali in posredno tudi v humani medicini. Delo je namenil tako veterinarjem, ki jim pri uporabi homeopatije manjka praktičnih navodil, kot laičnim skrbnikom psov, zaradi česar so strokovni in znanstveni izrazi v njem namenoma omejeni. Zastavil jo je tako, da slednjim z nasveti pomaga pri preventivnem ravnanju, da bi ostal pes zdrav, v obdobju bolezni in težav pa pri zdravljenju. Homeopatija v organizmu aktivira njegove lastne sposobnosti za premagovanje bolezni. Knjiga v uvodnem delu obravnava zakonitosti njenega delovanja, način dajanja zdravil živalim, pretežen del pa je namenjen ukrepom pri vseh vrstah bolezni, poškodb in motenj obnašanja pri psih. Dodan ji je seznam zdravilnih sredstev s težavami, pri katerih se uporabljajo, v dodatku pa izkušnje bralcev preteklih izdaj, ki so s homeopatijo sami pomagali svojemu ljubljenčku.

Pasme psov od a do ž

Avtor: Horst Hegewald-Kawich

Založba: Narava

Obseg: 256 strani malega formata, mehka vezava

Cena: 14,90 evra

O knjigi: Priročna knjižica, ki je prevod nemškega izvirnika, predstavlja več kot 200 priljubljenih pasem psov z vsega sveta; za slovenski prostor sta besedilo prilagodila mednarodna kinološka sodnika Blaž in Marjana Kavčič. Najprej so opisane značilnosti desetih skupin pasem, poleg njih pa tudi skupina borilnih, tj. poten­cialno nevarnih psov. V osrednjem delu so predstavitve pasem abecedno razvrščene po slovenskih različicah imen, ki veljajo pri Mednarodni kinološki zvezi (FCI). Pri vsaki so opisani uporabnost, značaj in vzreja, dodane so informacije o videzu in primernosti, predstavo pa zaokrožujejo odlične fotografije. Knjigo končuje poglavje o merilih, ki jih moramo upoštevati pri izbiri pasme in iskanju primernega mladiča. V ločenih preglednicah so navedene pasme, primerne za začetnike in za izkušene skrbnike, ter bolezni od a do ž.

Kaj mi govorijo živali

Avtorica: dr. Monica Diedrich

Založba: Ara

Obseg: 248 strani malega formata, mehka vezava

Cena: 21,90 evra

O knjigi: Delo Kaj mi govorijo živali ni vsakdanji priročnik, ampak prinaša zgodbe sporazumevalke z živalmi, ki se ukvarja s svetovanjem njihovim lastnikom, delala pa je tudi kot veterinarska asistentka. Obdarjena je s posebnim čutom, da lahko ljudem pomaga razumeti potrebe njihovih ljubljencev, razreševati vedenjske probleme in navezovati tesnejše vezi z njimi. Kakor pripoveduje, je pri osmih letih prvič slišala govoriti živali, medsebojno povezanost živih bitij pa ji je pomagal razumeti študij vzhodnih tradicij in metafizike. Ob zgodbah iz svojega svetovalnega dela razlaga reakcije, občutke živali in znamenja pri njih, v katerih se zrcali, kako zaznavajo skrbnikovo razpoloženje in to, kaj mu živali želijo sporočiti. Med drugim piše, kako se lahko odzovejo na svoje ime, kako dojemajo bolečino, bolezen, evtanazijo, ter lastnike uči preprostih energijskih tehnik, s katerimi jim lahko pomagajo.

Tehnika dresurnega jahanja

Avtor: Mitja Demitrij Černač

Založba: Kmečki glas

Obseg: 135 strani srednjega formata, trda vezava

Cena: 15 evrov

O knjigi: Mitja Demitrij Černač, ki je skoraj štiri desetletja preživel v ZDA, Nemčiji in na Češkem kot trener tekmovalcev dresurnega jahanja na mednarodnih tekmah kategorij CDN in CDI, zdaj pa trenira mlade jahače v Sloveniji, Avstriji in Nemčiji, je bogato ilustrirano knjigo namenil vsem, ki si želijo olajšati običajne težave pri prehodu na višje stopnje težavnosti dresurnega jahanja. To temelji na naravnih zakonih fizike, biomehanike in psihologije konja, piše, zato sta za jahača odločilna občutek in komunikacija z njim, samo nizanje vaj ne zadostuje. V priročniku predstavlja osnovne hode korak, kas in galop, pomen pravilnega sedenja, dejstev, kakor se v strokovnem jeziku pravi uporabi jahačevih rok, nog in teže v sporazumevanju s konjem, in najpomembnejše vaje pri treningu. Besedilo dopolnjuje približno 40 skic in 370 fotografij, ki nazorno prikazujejo sosledje pravilnega gibanja.

Deli na facebooku

Deli na drugih omrežjih

Or use your account on Blog

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close
Več informacij DELOINDOM Logo

Zakaj imamo v uredništvu Dela in dom radi piškotke?

S potrditvijo piškotkov nam omogočate uporabo analitičnih orodij, s katerimi izvemo, kaj radi berete in česa ne. Želimo ustvarjati kakovostne vsebine, ki jih boste z veseljem prebirali, zato vas prosimo, da potrdite piškotke na spletnih mestih Dela d.o.o.

ZAVRNI STRINJAM SE
newsletter
deloindom logo

Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem!

Nadaljuj na prijavo >
newsletter
deloindom logo

Naročite se
na DELOINDOM

NAROČI SE