Sejem Dom 2012: varčno, varno in trajnostno

2. 3. 2012 | Besedilo: Barbara Primc | Fotografije: Mavric Pivk/Delo

sejem Dom, gradnja, Zelena misija, svetovanje

Prihodnji torek bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani odprl vrata 51. mednarodni sejem Dom. Materiale za gradnjo, stavbno pohištvo, ogrevalno in hladilno tehniko, notranjo opremo, opremo za varovanje doma in urejanje njegove okolice bodo predstavila podjetja iz 26 držav, sejemska prireditev pa bo s ponudbo in sloganom – Ključne rešitve – nagovarjala predvsem tiste obiskovalce, ki gradijo ali prenavljajo oziroma to načrtujejo.

Sejem Dom je sejemska prireditev z najdaljšo tradicijo, največjim številom razstavljavcev in največjimi razstavnimi površinami, izstopa pa tudi po največjem številu obiskovalcev, pravi direktor Gospodarskega razstavišča Iztok Bricl. Lani, ko je sejem praznoval zavidanja vredni jubilej, 50. obletnico, ga je obiskalo več kot 50.000 ljudi, organizator pa je razstavne površine prvič uredil tudi v prostorih nekdanjega Slovenijalesa, s čimer so se skupne zmogljivosti povečale na 24.000 kvadratnih metrov. V približno enakem obsegu bo sejem ponudbe za dom, gradbeništvo in stavbno pohištvo, ogrevalno tehniko, notranjo opremo, varovanje in urejanje okolice potekal tudi letos.

Zelena misija postaja merilo kakovosti

Gospodarsko razstavišče in Združenje lesne in pohištvene industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) bosta letos že tretjič podelila nagrado zelena misija, namenjeno izdelkom, ki po Briclovih besedah izstopajo po svojih tehnoloških lastnostih oziroma inovativnosti, hkrati pa jih zaznamuje trajnostni oziroma do okolja prijazen vidik v celotnem življenjskem ciklu. Ni namreč dovolj, da gradimo in obnavljamo energijsko varčno, upoštevati je treba celovit pristop do ohranjanja in varovanja okolja. Varčno, varno in predvsem trajnostno so zato merila, na podlagi katerih bo prijavljene izdelke ocen­jevala štiričlanska strokovna komisija pod vodstvom Friderika Kneza, vodje oddelka za gradbeno fiziko na Zavodu za gradbeništvo.

»Vse bolj prepoznavna nagrada postaja merilo kakovosti, kar nas zelo veseli. Gospodarsko razstavišče si namreč kot organizator prizadeva ozaveščati čim širšo javnost o pomenu energijsko varčne gradnje, izkoriščanja naravnih virov, še zlasti lesa, ter o pomenu uvajanja tako imenovanih zelenih tehnologij,« je povedal Iztok Bricl.

Znak kakovosti v graditeljstvu že šestnajstič

Lani je komisija med enajstimi prijavljenimi z zeleno misijo nagradila pasivno leseno okno Udobje E 92, ki ga izdeluje M Sora iz Žirov. Utemeljitev: okno je v celoti narejeno iz obnovljivega vira – lesa, pri čemer je proizvajalec z lastnim znanjem dosegel dobro energijsko učinkovitost z razmeroma nizko toplotno prehodnostjo (0,75 W/m2K). Za to ni uporabil izolacijskih materialov, ki bi obremenjevali okolje, ampak je razvil tehnologijo v les vrezanih zračnih žepkov, ki povečujejo toplotno izolativnost okenskega okvirja in krila. Pri proizvodnji oziroma v tehnološkem procesu so z mislijo na trajnostni pečat izdelka storili še korak naprej in naredili analizo vpliva na okolje v celotnem življenjskem ciklu. Predlani je komisija med 17 prijavljenimi nagradila univerzalno okensko krilo Unisash Arx View Kovinoplastike Lož z optimiziranimi lastnostmi glede okoljskih zahtev.

Prvi dan sejma bo Gradbeni inštitut ZRMK že šestnajstič po vrsti podelil tudi priznanja znak kakovosti v graditeljstvu. Neobvezni certifikacijski znak, ki označuje najboljše izdelke in storitve s področja graditeljstva pri nas, sta lani dobila Jelovica za montažo zunanjega stavbnega pohištva in Kovinoplastika Lož za razvojno montažo stavbnega pohištva.

Brezplačno strokovno svetovanje za občane

Mednarodni sejem graditeljstva že tradicionalno nagovarja predvsem tiste obiskovalce, ki gradijo ali obnavljajo oziroma to načrtujejo v prihodnosti. Ti lahko izkoristijo prilož­nost neposrednega stika z razstavljavci, pri katerih dobijo informacije iz prve roke, vse dni pa so jim na voljo brezplačna strokovna svetovanja, ki jih v dvorani G (Gazela) organizira Gradbeni inštitut ZRMK v okviru projekta Ensvet. Strokovnjaki z Gradbenega inšitituta in energetski svetovalci bodo svetovali o racionalni porabi energije za ogrevanje in pripravo tople vode, načrtovanju energijske učinkovite hiše, o toplotni izolaciji, odpravljanju toplotnih mostov in plesni ... »Prav to pa je tudi namen sejma. Da ponudimo odgovore vsem obiskovalcem, tistim, ki gradijo ali obnavljajo, in nasploh vsem, ki jih zanima varčen, varen in čim bolj trajen in seveda trajnosten dom,« poudarja Bricl in doda, da bo ob nakupu vstopnice vsak dobil katalog s seznamom razstavljavcev, programom svetovanj in koristnimi nasveti.

Gradbeni inštitut bo na svojem razstavnem prostoru organiziral tudi tematska strokovna predavanja za občane. Predavatelji bodo energetski svetovalci in strokovnjaki Gradbenega inštituta, ki delujejo na področju bivalnega okolja, gradbene fizike in energije v zgradbah, materialov in konstrukcij ter geo­tehnike in geologije. Urnik in krajše predstavitve predavanj bomo objavili v prihodnji številki priloge Deloindom, tokrat na kratko le o predavanjih, ki bodo na sporedu že prvi dan sejma, torej v torek.

Energetski svetovalec Franc Kalan bo primerjal cene energentov in sistemov ogrevanja, pri čemer bo posebno pozornost namenil sistemom, ki pridejo v poštev pri novogradnjah in obnovah. Na drugem predavanju pa bo podal smernice za izbiro naprav za hlajenje stanovanj ter prikazal primere dobre in slabe prakse.

Če vas zanima načrtovanje energijsko učinkovitih stanovanjskih novogradenj ali pa energijska prenova obstoječih stavb, lahko v torek prisluhnete strokovnjaku za področ­je energetskega svetovanja pri prenovi in zasnovah novih stanovanjskih in drugih stavb – Miha Praznik z Gradbenega inštituta ZRMK bo poskušal odgovoriti na najpogostejša vprašanja, ki si jih zastavljajo investitorji: kako zasnovati energijsko učinkovito hišo? Kaj je pomembno z vidika oblikovanja in tehnološkega snovanja takšne hiše? Kako se tovrstne družinske in večstanovanjske hiše obnesejo v praksi?

Toplotna izolacija stavb, vlaga in plesen v stanovanjih ter alge na fasadi bodo teme prvega predavanja Andraža Rakuščka, na drugem bo osrednja tema stavbno pohištvo oziroma njegova energijska učinkovitost v povezavi z bivalnim ugodjem. Na predavanju Tatjane Tajnikar z Gradbenega inštituta lahko prisluhnete, kakšne spremembe glede čiščenja odpadnih voda nas čakajo po letu 2015 – tema predavanja bo zakonodaja na področju malih čistilnih naprav. O najpogostejših napakah pri gradnji, katerih posledica so toplotni mostovi v ovoju stavbe in s tem nastanek plesni, bo govoril Bojan Žnidaršič. Osrednji temi njegovega drugega predavanja bosta ekonomika energentov in dobe vračanja naložbe v ogrevalni sistem, na tretjem pa bo spregovoril o kakovosti zraka v stanovanjskih in drugih stavbah.

V torek bo v dvorani Gazela potekalo tudi pogovorno omizje v okviru mednarodnega projekta Build up skills, in sicer na temo usposabljanja izvajalcev. Za uspešno preusmeritev na ničenergijsko gradnjo, ki jo zahteva prenovljena evropska direktiva o energijski učinkovitosti stavb, je namreč nujno nenehno izobraževanje in usposabljanje obrtnikov, gradbiščnih delavcev, monterjev in inštalaterjev in njihovih delovodij. Le tako bomo zagotovili, da se bodo načrtovane energijsko učinkovite tehnologije in sistemi za izrabo obnovljivih virov energije iz načrtov prenesli tudi v prakso.

Več lesa – več udobja, manj negativnih vplivov na okolje

Sejem Dom združuje tudi strokovno javnost na poslovnih srečanjih, zato velja omeniti še en dogodek, ki bo potekal prvi dan sejma. Združenje lesne in pohištvene industrije namreč organizira konferenco z naslovom Uredba o zelenih javnih naročilih, priložnost in izziv za lesarje in gradbince. Na njej bodo strokovnjaki predstavili prednosti uporabe lesa v različne namene, katerih skupni cilj je nizkoogljična družba. Brezplačna predavanja v okviru konference so namenjena predvsem odgovornim osebam iz javne uprave in občin, arhitektom, projektantom, gradbincem in lesarjem.

Decembra lani sprejeto uredbo, ki spodbuja javno naročanje okoljsko manj obremenjujočih storitev, blaga in gradenj, bo treba nadgraditi z ostrejšimi okoljskimi zahtevami. Te bodo morale upoštevati okoljsko prijaznost materialov, izdelkov in proizvodnih procesov v celotnem življenjskem ciklu blaga, storitev in gradenj. Vse bistvene vplive, ki jih imajo našteti dejavniki na okolje, je mogoče sistematično objektivno vrednotiti z analizo LCA, ki jo bo predstavila dr. Andreja Kutnar z Inštituta za lesarstvo in trajnostni razvoj Univerze na Primorskem.

Arhitekt Aleksander S. Ostan iz Ateljeja Ostan Pavlin bo predstavil argumente, ki govorijo v prid kakovostnih načinov uporabe lesa, tudi v kombinaciji z drugimi materiali, in primere dobre prakse sodobnih lesenih gradenj doma in v tujini.

Dr. Boštjan Lesar z oddelka za lesarstvo bio­tehniške fakultete bo predstavil lastnosti in načine uporabe toplotne izolacije iz celuloznih vlaken. Ta ima med vsemi sodobnimi izolacijskimi materiali najnižjo stopnjo vgrajene energije oziroma najmanjši vpliv na okolje v celotnem življenjskem ciklu in poleg še nekaterih naravnih vpihanih izolacij ustreza merilom uredbe o javnem naročanju. Dr. Manja Kitek Kuzman bo predstavila nekaj že zgrajenih lesenih večnadstropnih objektov slovenskih proizvajalcev doma in v tujini. Predavanjem bo sledila okrogla miza, ki jo bo vodil prof. dr. Franc Pohleven.

Na sejmu tudi energijsko učinkovite soseske

Tretji dan, v četrtek, bo na razstavnem prostoru Gradbenega inštituta ZRMK v dvorani Gazela potekalo regijsko srečanje sodelujočih v natečaju za energijsko najbolj učinkovito sosesko v mednarodnem projektu Energy Neighbourhoods2. Tekma se je začela 1. decembra lani, končala se bo 31. marca letos, v tem času pa poskušajo člani 88 gospodinjstev, povezanih v enajst sosesk, zmanjšati porabo energije v svojem gospodinjstvu za najmanj devet odstotkov. Pri tem je pomembno, da prihranke dosežejo brez investicijskih stroškov, zgolj s spremembo bivalnih navad in preprostimi, a stroškovno zelo učinkovitimi ukrepi, kot so zamenjava žarnic z učinkovitejšimi varčnimi ali LED-sijalkami, izklapljanje električnih naprav iz električnega omrežja, kadar jih ne uporabljamo, nastavitev ustrezne temperature v prostoru, pravilno prezračevanje in podobno.

Miha Tomšič z Gradbenega inštituta, ki je slovenski partner projekta, na družabno srečanje vabi vse člane sodelujočih sosesk, ki bi jih geografsko sicer lahko razdelili na dva tabora – v severovzhodnem so dve soseski iz Maribora in ena iz Murske Sobote, osrednjeslovenskega pa sestavlja osem sosesk iz Ljubljane in okolice. Za tiste, ki bodo srečanje v Ljubljani zamudili, konec marca pripravljajo še eno v Gornji Radgoni, in sicer v petek, 30. marca 2012, ob 16. uri, na razstavnih prostorih GI ZRMK na sejmu Megra. Družabni dogodki so pomemben element tega projekta, poudarja Tomšič, saj pomenijo priložnost za izmenjavo izkušenj med tekmovalci.

Na srečanje v Ljubljano so toplo vabljeni vsi, ki bi si upali sprejeti izziv in se udeležiti druge tekmovalne sezone, ta bo potekala od 1. decembra letos do 31. marca prihodnje leto. Zmagovalna soseska bo tista, ki bo v tej in prihodnji tekmovalni sezoni skupaj dosegla največji prihranek energije glede na preteklo referenčno rabo energije.
 

Dogajanje na sejmu Dom bomo pozorno spremljali tudi v Deloindom – tako v tiskani izdaji kot na naši spletni strani. Prihodnji teden bomo v tiskani izdaji objavili pregled ponudbe razstavljavcev, sejemsko ponudbo pa si bomo tudi letos ogledali v družbi treh strokovnjakov in graditelja. Njihove izbore bomo strnili v videoprispevkih, ki si jih boste lahko ogledali na www.deloindom.si, oziroma v fotoreportažah, ki jih bomo objavili v prilogi Deloindom 14. marca.

Deli na facebooku

Deli na drugih omrežjih

Or use your account on Blog

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close
Več informacij DELOINDOM Logo

Zakaj imamo v uredništvu Dela in dom radi piškotke?

S potrditvijo piškotkov nam omogočate uporabo analitičnih orodij, s katerimi izvemo, kaj radi berete in česa ne. Želimo ustvarjati kakovostne vsebine, ki jih boste z veseljem prebirali, zato vas prosimo, da potrdite piškotke na spletnih mestih Dela d.o.o.

ZAVRNI STRINJAM SE
newsletter
deloindom logo

Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem!

Nadaljuj na prijavo >
newsletter
deloindom logo

Naročite se
na DELOINDOM

NAROČI SE