Sejem Dom: Predavanja in okrogle mize

6. 3. 2012 | Besedilo: Ba. P.

sejem Dom, predavanja, okrogle mize, EnSvet, GI ZRMK

Strokovnjaki Gradbenega inštituta ZRMK in Eko sklada ter energijski svetovalci EnSvet so za obiskovalce sejma Dom pripravili predavanja, svetovanja in omizja. Na razstavnem prostoru GI ZRMK bodo tako vse dni sejma govorili o težavah in rešitvah na področju učinkovite rabe energije v stavbah, gradnje in odpravljanja konstrukcijskih težav. Teme izbranih predavanj in okroglih miz povzemamo v nadaljevanju.

Primerjava cen energentov in sistemov ogrevanja
Franc Kalan, EnSvet, v torek ob 10. uri, v četrtek ob 18. uri in v soboto ob 10. uri – Prikazane bodo cene in cenovna razmerja med posameznimi energenti in med sistemi ogrevanja. Posebna pozornost bo namenjena cenam in ekonomičnosti obnovljivih virov energije in sistemov, ki pridejo v poštev v novogradnji in obnovi obstoječih stavb. Prikazani bodo prihranki v primerjavi z neekonomičnimi sistemi ogrevanja. Podani bodo trendi za prihodnja gibanja cen, ki so pomembni za odločitve investitorjev.

Načrtovanje energijsko učinkovitih novogradenj in učinkovita prenova obstoječih stavb
Mag. Miha Praznik, GI ZRMK, predavanje v torek ob 11. uri in v četrtek ob 10. uri, omizje ob 12. uri – Energijsko učinkovita stanovanjska gradnja je v slovenskem prostoru postala del gradbene prakse. V zadnjih letih se je uveljavila pasivna gradnja, novost so plusenergijske hiše. Kako zasnovati energijsko učinkovito hišo? Kateri so ključni parametri pri oblikovanju in tehnološkem snovanju učinkovite stanovanjske hiše? Kakšne so učinkovite hiše in večstanovanjski objekti v praksi? S celovito načrtovano energijsko prenovo obstoječih stavb in ob hkratni dosledni izvedbi sanacijskih ukrepov lahko zagotovimo tri- do 10-krat manjše potrebe po toploti za ogrevanje.

Toplotna zaščita stavb: napake in posledice, vlaga in plesen v stanovanjih, alge na fasadi
Andraž Rakušček, GI ZRMK, v torek ob 13. uri in v četrtek ob 14. uri – Posledice neustrezne izbire in vgradnje izolacijskih materialov in sistemov so razpoke zaključnega sloja, mehurjenje, odstopanje fasade od podlage, zamakanje, toplotni mostovi, kondenzacija in plesen na notranjih površinah zunanjih sten in podobno, kar po nepotrebnem zvišuje vzdrževalne in obratovalne stroške. Posebna vrsta težav, povezanih s sodobnimi fasadami, so biogene poškodbe – pojav plesni in alg na zaključnem fasadnem sloju. Kateri so vzroki za naštete težave in kako jih lahko preprečimo?

Stavbno pohištvo: energijska učinkovitost in bivalno ugodje
Andraž Rakušček, GI ZRMK, v torek ob 14. uri in v četrtek ob 15. uri – Okna so najbolj vsestranski gradbeni element. V nasprotju z masivnimi deli stavbnega ovoja pri njih ne govorimo le o toplotnih izgubah, ampak tudi o pasivnih pritokih toplote zaradi sončnega sevanja. Načrtovanje razporeditve okenskih odprtin in njihovih lastnosti mora zagotoviti skladnost med energijsko učinkovitostjo in bivalnim ugodjem. Seveda pa okna dobro opravljajo nalogo le takrat, kadar so pravilno vgrajena, ne glede na material, iz katerega so narejena, in ne glede na vrsto zasteklitve.

Toplotni mostovi: napake in njihovo reševanje, nastanek in odprava plesni
Bojan Žnidaršič, EnSvet, predavanje v torek ob 17. uri in v nedeljo ob 13.30, omizje v petek ob 15. uri – Toplotni mostovi v ovoju stavbe praznijo denarnico in povzročajo plesen. S sliko, besedo, številkami in praktičnimi primeri bodo predstavljeni vzroki za napake in možnosti njihove odprave, pa tudi vzroki za nastanek plesni, ki je posledica napak pri gradnji. Podani bodo konkretni in uspešni načini odprave plesni.

Ekonomika energentov in dobe vračanja
Bojan Žnidaršič, EnSvet, predavanje v torek ob 18. uri v nedeljo ob 14.30,omizje v petek ob 16. uri – Pred gradnjo ali prenovo se moramo odločiti, kateri energent bomo uporabljali za pripravo tople sanitarne vode in ogrevanje prostorov. Pri tem moramo upoštevati stroške začetne investicije, obratovanja v daljšem obdobju in stroške vzdrževanja. Pomembna je še zanesljivost preskrbe, varnost, ekološka sprejemljivost, strah (pred plinom), čiščenje in odlaganje pepela ...

Kakovost zraka v stanovanjskih in drugih stavbah
Bojan Žnidaršič, EnSvet, predavanje v torek ob 18.30 in v nedeljo ob 15. uri, omizje v petek ob 17. uri – Kakovost zraka v prostorih se slabša zaradi vse boljšega tesnjenja oboda stavbe. Prihranki energije so dobrodošli, slab zrak pa ne, še zlasti ne v kombinaciji s plesnijo. Če nimamo prezračevalnega sistema, moramo vse leto odpirati okna na dve uri (prepih za 2–4 minute), da zagotovimo celotno izmenjavo zraka. Zato je rekuperacija zraka iz bivalnih (delovnih) prostorov ali tehnoloških procesov zelo smiselna, saj prezračevalni sistem vrača več kot 80 odstotkov energije odpadnega zraka, greje pa svežega.

Osnovne smernice pri prenovi starejših stavb
Jože Kos, GI ZRMK, v sredo ob 10. uri – Predstavljen bo pravilen pristop k načrtovanju in poznejši celoviti prenovi starejših zgradb, pri čemer bo predavatelj največ pozornosti namenil predvsem statični in protipotresni utrditvi ter sanaciji kapilarnega vlaženja nosilnega sistema.

Test zrakotesnosti: vpliv na energijsko učinkovitost
Miha Mirtič in Anja Glušič, GI ZRMK, v sredo ob 11. uri in v petek ob 11. uri – Vse o postopku izvajanja testa zrakotesnosti in vplivu pravilnega načrtovanja zrakotesnosti ovoja na letno potrebno toploto za ogrevanje stavb, na podlagi katere stavbe razvrščamo v energijske razrede. Predavatelja bosta predstavila tudi ukrepe za izboljšanje zrakotesnosti stavbnega ovoja.

Termografija: ugotavljanje napak in zagotavljanje kakovosti izvedbe
Andraž Rakušček in Primož Krapež, GI ZRMK, v sredo ob 13. uri in v petek ob 13. uri – Termografija je preiskava, s katero poiščemo toplotne mostove, to so pomanjkljivo izolirana ali celo neizolirana mesta na stavbnem ovoju, kjer nastajajo velike toplotne izgube. Z njo si pomagamo tudi pri ugotavljanju pravilnosti vgradnje stavbnega pohištva in preverimo stanje napeljav. Termografski pregled je nujen korak pri načrtovanju ukrepov za sanacijo, saj pokaže težave, ki s prostim očesom praviloma niso vidne.

Ravne strehe: hidroizolacija in toplotna zaščita
Arh. Tomaž Škerlep, GI ZRMK, v sredo ob 14. uri – Pravilnik o toplotni zaščiti PURES 2 iz leta 2010 med drugim zaostruje zahteve pri prenovi ravnih streh na stanovanjskih objektih. Tako se zdaj pri prenovah ne srečujemo več samo z vprašanjem, iz kakšnega materiala naj bo hidroizolacija, da je ne bo treba čez 15 let ponovno sanirati, ampak tudi, kakšna naj bo debelina dodatne toplotne izolacije. Predavatelj bo predstavil glavne težave, tipe ravnih streh in primere iz prakse.

Toplotna zaščita fasad: izbor in izvedba
Arh. Tomaž Škerlep, GI ZRMK, v sredo ob 15. uri – Pri prenovi ni pomembna zgolj debelina toplotne izolacije, ampak tudi material, ki ga izberemo za toplotno zaščito. Ta naj ne bi bila predebela, hkrati pa mora izpolnjevati protipožarne in druge zahteve. Zaradi povečane debeline in teže se predvsem pri montažnih fasadnih elementih pogosto srečujemo z vprašanjem nosilnosti in smiselnosti ohranjanja obstoječih elementov. Dileme se pojavljajo tudi pri prenovah balkonov, ki do zdaj večinoma sploh niso bili izolirani. Predavatelj bo predstavil glavne težave, tipe fasad in primere iz prakse.

Izbira, vgradnja, delovanje in vzdrževanje kurilne naprave
Andrej Svetina, EnSvet, predavanje v sredo ob 18. uri, omizje v četrtek ob 10. uri – Katera merila naj vodijo investitorja in projektanta pri izbiri kurilne naprave, da bo ta čim bolj optimalna? Dobra toplotna zaščita ovoja stavbe omogoča izbor kurilne naprave manjše moči, ki naj bo nizkotemperaturna ali kondenzacijska, energent naj bo do okolja prijazen, vedno na voljo in čim cenejši. Pri izbiri kurilne naprave bi morali upoštevati tudi možnosti njene razgradnje.

Finančne spodbude Eko sklada za URE in OVE
Mag. Silvija Kovič, Eko sklad, predavanje v četrtek ob 12. uri, omizje ob 13. uri – Pri izvajanju naložb v ukrepe za povečevanje energijske učinkovitosti stavb in uvajanju rabe OVE so za investitorje zelo pomembni različni finančni mehanizmi. Eko sklad pri večjih naložbah v zmanjševanje obremenjevanja okolja in URE omogoča hkratno pridobitev subvencije in kredita. Poleg naložb v enodružinske in dvodružinske stanovanjske stavbe je mogoče kandidirati tudi za ukrepe v večstanovanjskih stavbah. Na omizju bodo izmenjali informacije v zvezi s kandidiranjem na aktualnih javnih pozivih.

Znak kakovosti v graditeljstvu: potrdilo za kakovost izdelkov in storitev
Arh. Neva Jejčič, GI ZRMK, v četrtek ob 13. uri in v soboto ob 11. uri – V poplavi najrazličnejših ponudb se že strokovnjaki težko odločajo, katere tehnične rešitve in kateri proizvodi so najustreznejša izbira. Zato je zelo pomembno, da občani vedo, na kaj morajo biti pozorni, ko izbirajo proizvode ali izvajalce. Eden izmed certifikatov, ki označuje najboljše izdelke in storitve v Sloveniji, je znak kakovosti v graditeljstvu.

Merila za izbiro kakovostnih oken in vgradnja po smernicah RAL
Arh. Neva Jejčič, GI ZRMK, v četrtek ob 13.15 in v soboto ob 11.15 – Kaj pomeni energijsko varčno zunanje stavbno pohištvo? Ali je energijska varčnost res edino merilo? Poleg izbire kakovostnega stavbnega pohištva je treba poskrbeti še za ustrezna senčila in predvsem vgradnjo. Kakšna naj bo vgradnja in zakaj mora biti skladna s smernicami RAL?

Srečanje udeležencev tekmovanja za energijsko učinkovito sosesko
Mag. Miha Tomšič, Miha Mirtič, GI ZRMK, predavanje v četrtek ob 16. uri, omizje v četrtek ob 18. uri – Projekt Energy Neighbourhoods2 sofinancira Evropska komisija v okviru programa Inteligentna energija Evropa, v Sloveniji pa ga izvaja GI ZRMK. Na srečanje, ki bo razdeljeno na strokovni in družabni del, so vabljeni vsi člani gospodinjstev, ki sodelujejo v tekmovalni kampanji za energijsko učinkovito sosesko v sezoni 2011/12. Njen cilj je dokazati, da je mogoče prihraniti toploto za ogrevanje in elektriko tudi s pomočjo ukrepov, ki ne zahtevajo investicij in ne ogrozijo življenjskega standarda. Vabljeni so tudi posamezniki in družine, ki se želijo seznaniti z možnostmi varčevanja pri gospodinjskih stroških za energijo in ki bi se udeležili naslednjega kroga tekmovanja v sezoni 2012/13.

Izbira naprav za hlajenje stanovanj
Franc Kalan, EnSvet, v četrtek ob 18.30 in v soboto ob 10.30 – Na predavanju bodo podane usmeritve in podatki za izbiro naprav za hlajenje. Prvi del predavanja bo namenjen vprašanjem izbire optimalnih klimatskih naprav ter drugih naprav in načinov za hlajenje in ogrevanje stanovanj. Drugi del bo namenjen pasivnemu in aktivnemu hlajenju prostorov z ustreznimi toplotnimi črpalkami. Prikazane bodo dobre in slabe izkušnje iz prakse o uporabi klimatskih naprav tudi za ogrevanje stanovanj.

Skoraj ničenergijska hiša 2020
Dr. Marjana Šijanec Zavrl, Andraž Rakušček, Marta Skubic, GI ZRMK, v petek ob 14. uri – Strokovnjaki GI ZRMK bodo poskušali osvetliti aktualne izzive skoraj ničenergijske gradnje. Evropska direktiva o energijski učinkovitosti stavb namreč od držav članic Unije zahteva sprejetje zakonodaje, s katero bomo do leta 2020 vzpostavili minimalne zahteve za novogradnje na ravni skoraj ničenergijske hiše. Kakšne bodo te zahteve? Katere tehnologije in sistemi bodo v naslednjem desetletju najbolj zaželeni? Kako ekonomične so te odločitve?

Prenova starejših stavb: potresna varnost
Dr. Samo Gostič, GI ZRMK, v petek ob 15. uri – Slovenija je potresno ogrožena država in pri prenovi stavb je smiselno nameniti pozornost tudi konstrukciji in njeni odpornosti proti potresu. Potresi so razkrili pomanjkljivosti gradnje v določenih obdobjih, upoštevati je treba tudi staranje materialov, tako da je nujna presoja potresne odpornosti stavb po novih standardih in predpisih. Predstavljene bodo glavne pomanjkljivosti starejših stavb glede potresne odpornosti in ukrepi, ki jih je treba izvesti, da protipotresno varnost povečamo.

Učinkovita raba in varčevanje z električno energijo
Carmen Hladnik Prosenc, EnSvet, predavanje v petek ob 18. uri, omizje v nedeljo ob 10. uri – Električna energija je vse bolj dragocena in vse bolj draga, zato jo dobro rabiti po pameti. Dobro je vedeti, kakšne moči imajo električne naprave v gospodinjstvu, kje potrošimo največ, kje lahko privarčujemo in kako. Predstavljene bodo tudi prednosti in pomanjkljivosti ogrevanja z elektriko.

Sodobne kurilne naprave na fosilna goriva
Matjaž Valenčič, EnSvet, v soboto ob 12. uri in v nedeljo ob 10. uri – V stanovanjskih hišah najpogosteje ogrevamo s kurilnim oljem, zemeljskim plinom ali utekočinjenim naftnim plinom. A raba fosilnih goriv obremenjuje okolje, ogrevanje z njimi ni poceni, vse pa kaže, da bo še dražje. Predstavljeni bodo ukrepi, s katerimi lahko zmanjšamo stroške za ogrevanje s fosilnimi gorivi.

Sodobni kotli na lesno biomaso
Matjaž Valenčič, EnSvet, v soboto ob 12.30 in v nedeljo ob 10.30 – Les je domač, do okolja prijazen energent, ki ga lahko uporabljamo v različnih oblikah. Predstavljene bodo prednosti drv, sekancev in peletov, načini uporabe in merila, na podlagi izbiramo sodobne kurilne naprave na lesno biomaso.

Kako zagotoviti bivalno ugodje v stanovanjskih stavbah
Matjaž Valenčič, EnSvet, v soboto ob 13. uri in v nedeljo ob 11. uri – Bivalno ugodje in dnevna svetloba v stanovanjskih stavbah sta pomembna za dobro počutje in zdravo bivanje. Pomembno je, da investitorji že ob načrtovanju novogradnje ali sanacije upoštevajo morebitne vplive na kakovost bivanja, se izognejo škodljivim ali vsaj zmanjšajo njihov vpliv.

Napotki za načrtovanje hiše jutrišnjega dne
Matjaž Valenčič, EnSvet, v soboto ob 13.30 in v nedeljo ob 11.30 – Tehnološki razvoj je silovit na vseh področjih, tudi v stanovanjski gradnji, vendar temelji na navideznem izobilju energije. Kdor ne bo krepko zmanjšal energetskih potreb stanovanja, bo čez nekaj let ves zaslužek porabil za kurjavo ali pa ga bo zeblo. Hiša naj bo tako energijsko učinkovita, da bo že zelo malo energije zagotavljalo dovolj bivalnega udobja.

Celovita obnova stavbe, iz potratne v ničenergijsko
Matjaž Valenčič, EnSvet, v soboto ob 14. uri in v nedeljo ob 12. uri – Evropska in slovenska odločitev je, da bomo od leta 2020 naprej gradili samo skoraj ničenergijske stavbe, obstoječe pa bomo postopoma prenavljali. Odločitev, kdaj se bo lastnik odločil za energijsko učinkovito prenovo, je prepuščena lastniku, vendar država z vrsto ukrepov usmerja lastnika, naj to stori čim prej. Predstavili bomo, katere ukrepe je treba in mogoče izvesti, kateri imajo prednost, kakšne koristi bo imel investitor od energijsko učinkovite prenove in kakšno finančno pomoč lahko pričakuje.

Učinkovita raba energije v sistemih ogrevanja
Matjaž Valenčič, EnSvet, v soboto ob 14.30 in v nedeljo ob 12.30 – Največ hiš se ogreva s kurilnim oljem, malo manj z drvmi. Večina kotlov v hišah pa je neprimernih in imajo letni izkoristek ogrevanja manj kot 50-odstoten. To pomeni, da uporabnik polovico denarja, ki ga plača za kurjavo, vrže skozi dimnik. Na voljo so nove tehnologije ogrevanja z občutno boljšimi izkoristki in manjšim obremenjevanjem okolja. Predstavljeni bodo ukrepi v kurilne naprave, s katerimi lahko občutno zmanjšamo rabo energije in stroške ogrevanja, skupaj s prikazom vračila investicije.

Sodobni načini prezračevanja bivalnih prostorov
Matjaž Valenčič, EnSvet, v soboto ob 15. uri in v nedeljo ob 13. uri – Zaradi ukrepov, s katerimi želimo zmanjšati porabo energije, se pogosto poslabša kakovost zraka v bivalnih prostorih, tudi do te mere, da je ogroženo zdravje in celo življenje stanovalcev. Predstavljeni bodo ukrepi, ki zagotavljajo primerno prezračevanje.

Uporaba lesne biomase v gospodinjstvu
Ludvik Hriberšek, EnSvet, v soboto ob 16.30 in v nedeljo ob 15.30 – Če na leto očistimo hektar gozda, je dovolj za ogrevanje ene družine. Uporabljajmo sodobne kurilne naprave z več kot 90-odstotnim izkoristkom zgorevanja, v katerih zgorijo tudi hlapni ogljikovodiki. Klasične kurilne naprave imajo izkoristek med 50 in 70 odstotki. Za naložbo v uporabo lesne biomase so na voljo tudi nepovratna sredstva.

Uporaba obnovljivih virov in energijski viri prihodnosti
Ludvik Hriberšek, EnSvet, v soboto ob 17. uri in v nedeljo ob 16. uri – Predstavljeni bodo majhni ukrepi, s katerimi lahko vsak pomembno prispeva k ohranitvi okolja. Glavni poudarki so manjša raba fosilnih goriv, uporaba vodika, nizkoogljična družba, okoljske dajatve na ogljikov dioksid, poklici prihodnosti, ekošole in ekovrtci ...

Praktične izkušnje pri vgradnji toplotnih črpalk
Ludvik Hriberšek, EnSvet, v soboto ob 17.30 in v nedeljo ob 16.30 – Zaradi naraščanja cen energentov iščemo druge rešitve. Povečuje se raba toplotnih črpalk za pripravo sanitarne tople vode in toplotnih črpalk za ogrevanje. Energija, ki potrebujemo za delovanje toplotne črpalke, je običajno elektrika, ta pa precej obremenjuje okolje. Predstavljene bodo praktične izkušnje pri vgradnji toplotnih črpalk in najpogostejše napake.

Biološke čistilne naprave za družinske hiše na podeželju
Ludvik Hriberšek, EnSvet, v soboto ob 18. uri in v nedeljo ob 17. uri – Gospodinjstva na območjih brez javnega kanalizacijskega sistema morajo do leta 2017 poskrbeti za čiščenje odpadnih voda z malimi biološkimi ali rastlinskimi čistilnimi napravami. Ob izvedbi takega sistema se pri vsakem kubičnem metru porabljene vode zniža okoljska dajatev za obremenjevanje okolja z 0,52 evra na 0,052 evra, kar pomeni, da ob mesečni porabi 20 kubičnih metrov vode na leto prihranimo 108 evrov.

Praktične izkušnje pri izgradnji in obratovanju male fotovoltaične elektrarne
Ludvik Hriberšek, EnSvet, v soboto ob 18.30 in v nedeljo ob 17.30 – Predstavljene bodo praktične izkušnje pri izgradnji in obratovanju male fotovoltaične elektrarne z močjo 20 kWp. Investitor se je zanjo odločil septembra 2009, obratovati je začela decembra 2009. Podal bo svoje izkušnje, spregovoril o vračilni dobi investicije ...
 

Deli na facebooku

Deli na drugih omrežjih

Or use your account on Blog

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close
Več informacij DELOINDOM Logo

Zakaj imamo v uredništvu Dela in dom radi piškotke?

S potrditvijo piškotkov nam omogočate uporabo analitičnih orodij, s katerimi izvemo, kaj radi berete in česa ne. Želimo ustvarjati kakovostne vsebine, ki jih boste z veseljem prebirali, zato vas prosimo, da potrdite piškotke na spletnih mestih Dela d.o.o.

ZAVRNI STRINJAM SE
newsletter
deloindom logo

Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem!

Nadaljuj na prijavo >
newsletter
deloindom logo

Naročite se
na DELOINDOM

NAROČI SE