Agra 2013: predavanja in svetovanja za obiskovalce

24. 8. 2013 | Besedilo: Ba. P.

sejmi, brezplačno svetovanje, Agra, predavanja

Na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra, ki poteka v Gornji Radgoni, so obiskovalcem na voljo številna brezplačna predavanja, svetovanja in okrogle mize. Organizirajo jih strokovnjaki Gradbenega inštituta ZRMK in mreže Ensvet. V nadaljevanju povzemamo kratke vsebine izbranih predavanj, ki vse dni sejma potekajo v dvorani A 1 in v dvorani 4 radgonskega sejmišča.

Preventivni in sanacijski ukrepi pri plazovih
predavanje: sobota, 24. avgust, ob 11h in nedelja, 25. avgust, ob 11h (Jurij Skok, GI ZRMK)
Predstavljene bodo preventivne dejavnosti, ki jih lahko lastniki zemljišč sami opravijo: izvedba ter vzdrževanje drenaž in odtokov, jaškov in jarkov, po obilnejših deževjih natančni pregledi terena (pozornost je treba nameniti razpokam, zdrsom, zastajanju vode, porajanju izvirov), nadomeščanje vegetacije pri strmejših terenih. Predstavljeni bodo tudi prvi ukrepi, ki jih lahko lastniki izvedejo sami ob ugotovitvi pojava nestabilnosti pobočja: prekritje z neprepustno folijo, izvedba globokih drenaž za preprečitev dotoka vod.

Izbira in vgradnja oken
predavanje: nedelja, 25. avgust, ob 12h (Neva Jejčič, GI ZRMK)
Izbira zunanjega stavbnega pohištva je težka odločitev, saj se v poplavi najrazličnejših ponudb že strokovnjaki težko odločajo, katere tehnične rešitve in kateri izdelek je najustreznejša izbira. Je energijsko učinkovito zunanje stavbno pohištvo res edino merilo? Katera dokazila moramo zahtevati? Eden izmed certifikatov, ki označuje najboljše izdelke in storitve v Sloveniji je Znak kakovosti v graditeljstvu. Poskrbeti je treba še za ustrezna senčila in predvsem vgradnjo po smernicah RAL.

Izbira in izvedba toplotne zaščite fasad
predavanje: ponedeljek, 26. avgust, ob 13h (Tomaž Škerlep, GI ZRMK)
Z novim pravilnikom o toplotni zaščiti PURES 2 – 2010 so se zaostrile tudi zahteve pri prenovi fasad na stanovanjskih objektih. Tako pri prenovi ni več samo vprašanje, ali sploh vgraditi dodatno toplotno izolacijo oziroma kakšna naj bo njena debelina, ampak tudi, iz kakšnega materiala naj bo, da ne bo predebela in da bo hkrati zadoščeno vsem protipožarnim in drugim zahtevam. Zaradi povečane debeline in teže se predvsem pri montažnih fasadnih elementih večkrat srečujemo tudi z vprašanjem nosilnosti in smiselnosti ohranjanja obstoječih elementov.

Energijsko učinkoviti gospodinjski aparati, IEE YAECI
predavanje: sreda, 29. avgust, ob 11h (Miha Tomšič in Anja Glušič, GI ZRMK)
Številne vrste gospodinjskih aparatov morajo biti opremljene z obvezno energijsko nalepko, ki aparat uvršča v določen razred energijske učinkovitosti in vsebuje podatke o rabi elektrike, vode, ravni hrupa pri obratovanju in podobno. Malokdo pa si zna na podlagi teh številk ustvariti jasno sliko o stroških, ki bodo nastali med uporabo aparatov. Koliko nas bo stala uporaba aparata razreda B, koliko aparata razreda A in zakaj torej nekoliko višja nakupna cena pomeni dolgoročni prihranek? V okviru programa Inteligentna energija Evropa bo potekala predstavitev projekta YAECI (www.energijainaparati.si) o kazalniku letnih stroškov energije za delovanje gospodinjskih aparatov.

Kako se spopasti s plesnijo in algami v stavbah
predavanje: četrtek, 29. avgust, ob 10h (Mihael Mirtič in Miha Tomšič, GI ZRMK)
Posledice neustrezne izbire in vgradnje izolacijskih materialov in sistemov so lahko estetskega in funkcionalnega značaja – razpoke zaključnega sloja, mehurjenje, odstopanje fasade od podlage, zamakanje, toplotni mostovi, kondenzacija in plesen na notranjih površinah zunanjih sten in podobno, kar po nepotrebnem zvišuje vzdrževalne in obratovalne stroške. Posebna vrsta težav, povezanih s sodobnimi fasadami, so biogene poškodbe – pojav plesni in alg na zaključnem fasadnem sloju. Opisani bodo vzroki za naštete težave in možnosti njihovega preprečevanja.

Gradnja varčne in ekološke lesene hiše
predavanje: sobota, 24. avgust, ob 14h in torek, 26. avgust, ob 16h (Danilo Rebernik, Ensvet)
Lesena hiša, preudarno umeščena v okolje, bo s toplim videzom lesa in potresno varna ustvarila dom prijeten, varen in zdrav. Z južno orientiranimi steklenimi površinami bo hiša dobro zajemala sončne žarke in skupaj z optimalno debelo ekološko izolacijo nižala stroške ogrevanja ter brez klimatske naprave kljubovala visokim poletnim temperaturam.

Izbira TČ glede na velikost in okolico kmetije, hiše, parcele
predavanje: sobota, 24. avgust, ob 16h in nedelja, 25. avgust, ob 17h (Ludvik Hriberšek, Ensvet)
Toplotne črpalke so lahko energetsko učinkovita rešitev tudi v ruralnem okolju. Zato je za zmanjševanje stroškov na slovenskih kmetijah v času, ko se spreminja obdavčitev premoženja in kmetijskih objektov, tudi priložnost za zmanjšanje stroškov za energijo in povečanje konkurenčne sposobnosti zelo razdrobljenih in razmeroma majhnih kmetij. Na kmetiji v večini primerov tudi ni težav s prostorom kjer bi položili zemeljski kolektor.

Praktične izkušnje s kotlom na polena kmetiji s souporabo TČ za pripravo STV in hlajenje kleti
predavanje: sobota, 24. avgust, ob 17h (Ludvik Hriberšek, Ensvet)
Na lastnem primeru se investitor največ nauči in lahko primerja svojo energijsko učinkovitost z uporabo kotla na polena, TČ za pripravo sanitarne tople vode in hlajenje vinske kleti.

Vlaga in plesen v prostorih
predavanje: nedelja, 25. avgust, ob 14h in ponedeljek, 26. avgust, ob 15h ((Valentin Odar, Ensvet)
Vlaga in plesen v bivalnih prostorih negativno vplivata na počutje in zdravje ljudi. Lahko se poslabša zdravstveno stanje starejših, otrok in tistih, ki so imajo razne alergije. Čezmerna vlaga in plesen negativno vplivata tudi na gradbene elemente in opremo, kar poveča obratovalne in vzdrževalne stroške stavbe. Vzrokov za čezmerno vlago in nastanek plesni je več. Največkrat gre za povezavo nepravilne gradbene zasnove posameznih elementov konstrukcije ali celotne stavbe in izvedbe.

Toplotne črpalke – ogrevanje in ohlajanje prostorov
predavanje: nedelja, 25. avgust, ob 15h in ponedeljek, 26. avgust, ob 16h (Valentin Odar, Ensvet)
TČ izkoriščajo toploto okolice in jo spreminjajo v toploto za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne vode. Glede na odvzem toplote iz okolice ločimo različne vrste toplotnih črpalk. Grelno število je razmerje med pridobljenim delom in vloženo energijo. Njeno število je med 2 in 4, odvisno pa je od medija in pogojev delovanja. Sodobne TČ lahko uporabljamo tudi za pohlajevanje prostorov in skladišč.

Zaščita pred poplavami in odprava posledic poplav
predavanje: nedelja, 25. avgust, ob 16h (Ludvik Hriberšek, Ensvet)
Novembra 2012 so katastrofalne poplave uničevale stanovanjske, gospodarske in poslovne objekte, veliko jih je utrpelo škodo v udarni moči poplavnega vala reke Drave in drugih vodotokov. V kratkem času je treba sprejeti pomembne odločitve, izkušnje pa prenesti investitorjem, ki prenavljajo stavbe in novim graditeljem.

Sodobni načini prezračevanja stanovanjskih stavb
predavanje: ponedeljek, 26. avgust, ob 10h in torek, 27. avgust, ob 11h ((Miha Praznik, GI ZRMK, Ensvet)
V prispevku bo predstavljen pomen ustreznega prezračevanja stanovanjskih prostorov za bivalno ugodje in energijsko učinkovitost. Predstavljeni bodo aktualni načini za lokalno prezračevanje posameznih prostorov ter centralni pristopi za prezračevanje stanovanj in družinskih hiš. Prikazano bo delovanje sistema za mehansko prezračevanje prostorov, s ključnimi sistemi in elementi, ki omogočajo vračanje toplote odpadnega zraka, vračanje vlage ...

Načrtovanje energijsko učinkovitih hiš in učinkovita prenova obstoječih stavb
predavanje: ponedeljek, 26. avgust, ob 11h in torek, 27. avgust, ob 12h (Miha Praznik, GI ZRMK, Ensvet)
Kako zasnovati energijsko učinkovito hišo? Kateri so ključni parametri pri oblikovanju in tehnološkem snovanju? Kakšne so učinkovite hiše in večstanovanjski objekti v praksi? Značilnosti dobre domače gradbene prakse bodo prikazane na značilnih primerih. S celovito načrtovano energijsko prenovo, ob hkratni dosledni izvedbi sanacijskih ukrepov lahko zagotavljamo od 3- do 10-krat manjše energijske potrebe stavbe po toploti za ogrevanje glede na obstoječe starejše objekte. Kakšne pa so instalacije za ogrevanje prostorov, prezračevanje, pripravo tople vode? Kako v projekte uvrstiti ustrezne rešitve, da bodo instalacije usklajene z majhnimi energijskimi potrebami stavb ter višjimi pričakovanji po kakovosti bivanja?

Izkoriščanje toplote pri ohlajanju mleka za pripravo TSV
predavanje: ponedeljek, 26. avgust, ob 14h in sreda, 28. avgust, ob 17h (Danilo Rebernik, Ensvet)
Priprava tople sanitarne vode z energijo pri ohlajanju mleka je lahko skorajda zastonj, le klasični hladilni napravi za ohlajanje mleka moramo dograditi ustrezen bojler. Razpoložljiva količina ohlajenega mleka pomeni polovico količine segrete sanitarne vode oziroma na kratko; z 800 litri mleka bomo na uporabno temperaturo segreli približno 400 litrov sanitarne vode!

Kurilne naprave na lesno biomaso
predavanje: sreda, 28. avgust, ob 13h in četrtek, 29. avgust, ob 13h (Lucjan Batista, Ensvet)
Lesna biomasa je cenovno ugoden in ekološko sprejemljiv energent, če ga kurimo v sodobni kurilni napravi z visokimi izkoristki. Na predavanju bo tekla beseda o novostih na tem področju, s poudarkom na kombiniranih pečeh (polena/peleti). Predstavljeni bodo primeri iz prakse (predelava obstoječe peči na pelete, montaža hranilnika na klasično peč na polena).

Optimalna izbira, nakup, vgradnja, delovanje in vzdrževanje kurilne naprave
predavanje: sreda, 28. avgust, ob 14h in četrtek, 29. avgust, ob 16h (Andrej Svetina, Ensvet)
Glede na veliko ponudbo kurilnih naprav je optimalna izbira kurilne naprave pomemben, zahteven in obsežen del investicijskega procesa. Dobra toplotna zaščita ovoja stavbe omogoča izbrati kurilno napravo manjše moči. Ugodne posledice so manjša investicija, boljši ekonomski učinek in manjša obremenitev okolja.

Sanacija starejše družinske hiše
predavanje: sreda, 28. avgust, ob 15h in četrtek, 29. avgust, ob 15h (Lucjan Batista, Ensvet)
Ko se odločamo za obsežnejšo prenovo starejše družinske hiše, se znajdemo pred kopico vprašanj. Nanja bomo poskušali odgovoriti na primeru »povprečne« enodružinske hiše.

Cene energije iz posameznih energentov
predavanje: sreda, 28. avgust, ob 16h in četrtek, 29. avgust, ob 14h (Lucjan Batista, Ensvet)
Ko stroški ogrevanja že močno obremenjujejo družinski proračun, se začnemo spraševati, kateri energent je najcenejši, ali se ga splača zamenjati, kako posodobiti ogrevalni sistem, v kolikšnem času se nam bo naložba povrnila ... Na takšna in podobna vprašanja bomo poskušali odgovoriti v tej predstavitvi.

Priprava TSV s pomočjo SSE
predavanje: četrtek, 29. avgust, ob 17h (Dominik Pongračič, Ensvet)
Na predavanju bodo najprej predstavljeni osnovni podatki o temi, nato pa še vrste SSE in solarnih sistemov. Podani bodo primeri vračilnih dob za naložbe v te sisteme, če se sanitarna topla voda pred investicijo v SSE ogreva z oljnim kotlom, kotlom na polena ali s kotlom na UNP.

Deli na facebooku

Deli na drugih omrežjih

Or use your account on Blog

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close
Več informacij DELOINDOM Logo

Zakaj imamo v uredništvu Dela in dom radi piškotke?

S potrditvijo piškotkov nam omogočate uporabo analitičnih orodij, s katerimi izvemo, kaj radi berete in česa ne. Želimo ustvarjati kakovostne vsebine, ki jih boste z veseljem prebirali, zato vas prosimo, da potrdite piškotke na spletnih mestih Dela d.o.o.

ZAVRNI STRINJAM SE
newsletter
deloindom logo

Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem!

Nadaljuj na prijavo >
newsletter
deloindom logo

Naročite se
na DELOINDOM

NAROČI SE