Sejem Agra: Predavanja in energetska svetovanja za obiskovalce

23. 8. 2014 | Besedilo: Ba. P.

sejem agra, EnSvet, GI ZRMK, predavanja, svetovanje

Na sejmišču v Gornji Radgoni, kjer se je danes začel 52. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, bodo vse dni sejma potekala tudi brezplačna energetska svetovanja za obiskovalce sejma ter strokovna predavanja o trajnostni gradnji in energijski obnovi, učinkoviti rabi energije v stavbah in gospodinjstvih, o nizkoenergijskih in skoraj ničenergijskih stavbah, o preventivnih in sanacijskih ukrepih, ki jih lahko lastniki stavb izvedejo sami ob manjših plazovih in podobno.

Svetovanja in predavanja, ki jih pripravljajo strokovnjaki GI ZRMK in energetski svetovalci mreže Ensvet, bodo potekala na razstavnem prostoru Gradbenega inštituta ZRMK v dvorani A1, vsak dan med 10. In 18. uro. Celoten urnik predavanj in individualnih svetovanj najdete na tej povezavi, v nadaljevanju pa povzemamo krajše vsebine izbranih predavanj.

Skoraj ničenergijske hiše
(Mihael Mirtič, Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK - sobota, 24. 8. 2014, ob 11h; nedelja, 24. 8. 2014, ob 11h; sreda, 27. 8. 2014, ob 11h; četrtek, 28. 8. 2014, ob 11h)
Namen projekta »Skoraj ničenergijske hiše: Že danes obiščite hiše prihodnosti« je  širši javnosti omogočiti obisk novih in prenovljenih stavb, s poudarkom na skoraj ničenergijskih standardih. Obiskovalci ob tem pridobijo uporabne in neodvisne informacije, ki jih lahko uporabijo pri svoji gradnji. Ogledi skoraj ničenergijskih hiš bodo organizirani dva podaljšana vikenda v novembru 2014. Več na www.0energijskehiše.si.

Energijsko učinkoviti gospodinjski aparati
(Miha Tomšič, GI ZRMK - sobota, 23. 8. 2014, ob 11.30;  nedelja, 24. 8. 2014, ob 11.30; sreda, 27. 8. 2014, ob 11.30; četrtek, 28. 8. 2014, ob 11.30)
Številne vrste gospodinjskih aparatov morajo biti opremljene z obvezno energijsko nalepko, ki aparat uvršča v določen razred energijske učinkovitosti in vsebuje podatke o rabi elektrike, vode, ravni hrupa pri obratovanju in podobno. Malokdo pa si zna na podlagi teh številk ustvariti jasno sliko o stroških, ki bodo nastali med uporabo aparatov. Koliko nas bo stala uporaba aparata razreda B, koliko aparata razreda A in zakaj torej nekoliko višja nakupna cena pomeni dolgoročni prihranek?

Izbira in vgradnja oken ter Znak kakovosti v graditeljstvu
(Neva Jejčič, GI ZRMK - sobota, 23. 8. 2014, ob 16h)                  
Kakšna so kakovostna okna in kako jih prepoznati v poplavi najrazličnejših ponudb? Enostavna naloga ni niti njihova vgradnja. Na kaj naj bomo pozorni in kakšno vgradnjo naj naročimo? Katera dokazila moramo zahtevati? Eden izmed certifikatov, ki označuje najboljše izdelke in storitve v Sloveniji, je okoljski  certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu.

Preventivni in sanacijski ukrepi pri plazovih, poplavah in neurjih
(Jurij Skok, Jože Kos, GI ZRMK - sobota, 23. 8. 2014, ob 17h; torek, 26. 8. 2014, ob 17h; četrtek, 28. 8. 2014, ob 12h)
Katere so preventivne dejavnosti, ki jih morajo redno izvajati lastniki zemljišč, kako izvesti in vzdrževati drenaže, odtoke, jaške in jarke? Po obilnejših deževjih je treba pozornost nameniti razpokam, zdrsom, zastajanju vode, porajanju izvirov,  nadomeščati vegetacijo na strmejših terenih. Predstavljeni bodo tudi prvi ukrepi, ki jih lahko lastniki izvedejo sami, ko ugotovijo, da je pobočje nestabilno. Vedno pa velja, da je treba vsako splazitev nemudoma prijaviti lokalnim oblastem. Predstavljene bodo tudi tipične poškodbe, ki na stavbah nastanejo ob naravnih nesrečah, in načini sanacije.

Plesen in alge v stavbah ter toplotna zaščita stavb
(Miha Tomšič, Mihael Mirtič, GI ZRMK - ponedeljek, 25. 8. 2014, ob 11h)
Pravilna izvedba toplotne zaščite stavbe je strokovno zahtevno opravilo. Posledice neustrezne izbire in vgradnje izolacijskih materialov in sistemov so lahko estetskega in funkcionalnega značaja - razpoke zaključnega sloja, mehurjenje, odstopanje fasade od podlage, zamakanje, toplotni mostovi, kondenzacija in plesen na notranjih površinah zunanjih sten in podobno, kar po nepotrebnem zvišuje vzdrževalne in obratovalne stroške. Posebna vrsta težav, povezanih s sodobnimi toplotnozaščitnimi fasadami, so biogene poškodbe (pojav plesni in alg na zaključnem fasadnem sloju). Opisani bodo vzroki za naštete težave in možnosti njihovega preprečevanja.

Ogrevanje s toplotnimi črpalkami
(Henrik Gjerkeš, GI ZRMK - ponedeljek, 25. 8. 2014, ob 11.30)
Toplotne črpalke uporabljajo energijo sonca bolj učinkovito kot mnogi drugi sistemi za izkoriščanje OVE (sprejemniki sončne energije in sončne elektrarne). So okoljsko sprejemljiv in ekonomsko učinkovit način ogrevanja s (potencialno) pozitivnimi družbenimi multiplikativnimi učinki, če upoštevamo nekatere zakonitosti. Na predavanju bodo podani trajnostni kazalci toplotnih črpalk v primerjavi z drugimi najpogostejšimi energenti/sistemi za ogrevanje v Sloveniji.

Trajnostna energetska raba lesne biomase
(Henrik Gjerkeš, GI ZRMK - ponedeljek, 25. 8. 2014, ob 12h)
Gozdovi so velik potencial za trajnostni razvoj Slovenije. Les je prepoznan kot nacionalni strateški vir, ki naj se primarno uporablja za izdelke z visoko dodano vrednostjo v lesni in zeleni kemijski industriji ter in kot stranski produkt za proizvodnjo energije. Predstavljene bodo sodobne tehnologije za transformacijo lesne biomase v energijo, ki presegajo stoletja uporabljana oksidacijo in odpirajo nove možnosti ne samo pri pretvorbi v toplotno, ampak tudi v električno energijo, pogonska goriva in produkte zelene kemije.

Odpadki in energija
(Henrik Gjerkeš, GI ZRMK - ponedeljek, 25. 8. 2014, ob 12.30)
S pretvorbo odpadkov v energijo rešujemo dva problema hkrati: zmanjšujemo količino odpadkov in proizvajamo energijo iz obnovljivega vira. Odpadki, pri katerih ni smotrno recikliranje in vsebujejo ogljikovodike, so primerni za pretvorbo v energijo ali energent. Predstavljeni bodo sodobni sistemi za pretvorbo odpadkov v toploto, električno energijo in sintetična pogonska goriva s procesi fermentacije, uplinjanja in depolimerizacije. Nekatera so že komercialno dostopna, nekatera pa tik pred tem, da pomembno prispevajo k reševanju zagat trajnostnega razvoja.

Konstrukcijske in druge poškodbe na objektih
(Mojca Jarc Simonič, GI ZRMK - četrtek, 28. 8. 2014, ob 13h)
Predstavljene bodo konstrukcijske poškodbe na stanovanjskih hišah in gospodarskih poslopjih, pristop k načrtovanju in poznejši celovitejši prenovi starejših stavb. Poudarek bo predvsem na statični in protipotresni utrditvi. Prenova je odlična priložnost, da povečamo odpornost konstrukcije in s tem tudi varnost stavbe.

Izkoriščanje toplote pri ohlajanju mleka za pripravo tople sanitarne vode
(Danilo Rebernik, Ensvet - sobota, 23. 8. 2014, ob 12h; torek, 26. 8. 2014, ob 10h)
Priprava tople sanitarne vode z energijo pri ohlajanju mleka je lahko skorajda zastonj, le klasični hladilni napravi za ohlajanje mleka moramo dograditi ustrezen bojler. Razpoložljiva količina ohlajenega mleka pomeni polovico količine segrete sanitarne vode oziroma na kratko; z 800 litri mleka bomo na uporabno temperaturo segreli ca. 400 litrov sanitarne vode!
                
Gradnja varčne in ekološke lesene hiše
(Danilo Rebernik, Ensvet - sobota, 24. 8. 2014, ob 13h; torek, 26. 8. 2014, ob 11h)
Lesena hiša, preudarno umeščena v okolico, bo s toplim videzom lesa in potresno varna ustvarila prijeten, varen in zdrav dom. Z južno orientiranimi steklenimi površinami bo hiša dobro zajemala sončne žarke, skupaj z optimalno debelo ekološko izolacijo nižala stroške ogrevanja in brez klimatske naprave brez težav  kljubovala visokim poletnim temperaturam.

Toplotne črpalke v ruralnem okolju
(Ludvik Hriberšek, Ensvet - sobota, 23. 8.2014 , ob 14h)
Toplotne črpalke so lahko učinkovita rešitev tudi v ruralnem okolju. Za zmanjševanje stroškov na slovenskih kmetijah v času, ko se spreminja obdavčitev premoženja in kmetijskih objektov, so TČ priložnost za zmanjšanje stroškov za energijo in povečanje konkurenčne sposobnosti zelo razdrobljenih in razmeroma majhnih slovenskih kmetij. Na kmetiji v večini primerov tudi ni težav s prostorom za zemeljski kolektor.

Praktične izkušnje s kotlom na polena na kmetiji s souporabo TČ
(Ludvik Hriberšek, Ensvet - sobota, 23. 8. 2014, ob 15h; nedelja, 24. 8. 2014, ob 17h)
Na lastnem primeru se investitor največ nauči in lahko primerja energijsko učinkovitost z uporabo kotla na polena, TČ za pripravo sanitarne tople vode in hlajenje vinske kleti. Predstavljeno bo sodelovanje v projektu skoraj ničenergijske hiše s prikazom finančnih konstrukcij, koriščenje nepovratnih sredstev Eko sklada za naložbe v povečanje energijske učinkovitosti.

Varčevanje z električno energijo v gospodinjstvih
(Carmen Hladnik Prosenc, Ensvet - nedelja, 24. 8. 2014, ob 12h; ponedeljek, 25. 8. 2014, ob 17h)
Električna energija je vse bolj dragocena in vse bolj draga, zato jo dobro rabiti po pameti. Zakaj bi plačevali energijo, ki zaradi naše nevednosti  ali malomarnosti odteka v prazno? Pomembno je, da se zavedamo, kakšne moči imajo naše električne naprave in kje v  gospodinjstvih potrošimo največ električne energije. Predstavljeni  bodo varčevalni ukrepi, dotaknili se bomo dileme, ali ogrevati z elektriko, ali ne.

Klimatske naprave v stanovanjskih stavbah
(Danilo Pongračič, Ensvet - nedelja, 24. 8. 2014, ob 13h)
Uvajanje klimatskih naprav v stanovanja je pogosto nujen investicijski ukrep, zato se moramo za izbor optimalne tehnologije ustrezno informirati ter pri tem upoštevati tehnične rešitve, energijsko učinkovitost tehnologij in dodatne funkcije naprav.

Praktične izkušnje pri obnovi družinske hiše
(Ludvik Hriberšek, Ensvet - nedelja, 24. 8. 2014, ob 14h)
Modrost ni z veliko denarja narediti energijsko učinkovito stanovanjsko hišo, ampak korak za korakom izvesti energijsko sanacijo 30 let stare stanovanjske hiše ter doseči standarde, ki veljajo na področju učinkovite rabe energije.

Biološke čistilne naprave v ruralnem področju
(Ludvik Hriberšek, Ensvet - nedelja, 24. 8. 2014, ob 15h)
Vsa gospodinjstva, ki živijo na območjih brez javnega kanalizacijskega sistema, morajo do leta 2017 poskrbeti za čiščenje svojih odpadnih voda z malimi biološkimi čistilnimi napravami ali z malimi rastlinskimi čistilnimi napravami. Ob izvedbi takega sistema se pri vsakem kubičnem metru porabljene vode  okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zniža z 0,52 € na 0,052 €, kar pomeni nižjo položnico (ob mesečni porabi 20 m3 vode) za 9 € oziroma na leto 108 € manj.

Čiščenje kurilnih naprav na trda goriva in dimovodov
(Ludvik Hriberšek, Ensvet - nedelja, 24. 8. 2014, ob 16h)
Dimnik je najbolj obremenjen del vsakega objekta, ob uporabi trdih goriv nastajajo v kurilni napravi katranske obloge in v dimniku saje. Če se čiščenje kurilnih in dimovodnih naprav ne izvaja, obstaja nevarnost požara, nepopolnega zgorevanja. Stroški čiščenja so bistveno nižji od posledic. Samo 1 mm obloge na kurilni napravi poveča porabo energenta do 12 odstotkov.

Mikrokogeneracija na sekance s plinskim motorjem
(Evgen Gömbös, Ensvet - ponedeljek, 25. 8. 2014, ob 13h; četrtek, 28. 8. 2014, ob 15h)
Predstavljeni bodo pojem in pomen kogeneracije, kogeneracijska naprava, kogeneracija z asinhronskim in sinhronskim generatorjem, kogeneracija s Stirlingovim motorjem (kratek opis motorja), kogeneracija s Stirlingom na pelete (manjša in večja enota), kogeneracija s Stirlingom na polena (hišna enota, eno- ali dvostanovanjska hiša), kogeneracija na lesni plin s plinskim motorjem (uplinjanje, plinski motor, 150 kWe). Podani bodo osnovni tehnični podatki, poraba biomase na enoto proizvedene toplotne in električne energije, energijski diagram, stroški goriva, cena dobljene toplotne in električne energije.

Vlaga in plesen v prostorih
(Valentin Odar, Ensvet - ponedeljek, 25. 8. 2014, ob 15h; sreda, 27. 8. 2014, ob 13h)
Vlaga in plesen v bivalnih prostorih negativno vplivata na počutje in zdravje ljudi. Dolgotrajno bivanje v takih prostorih občutno poslabša kakovost življenja, pojav čezmerne vlage in razvoj plesni pa negativno vpliva tudi na gradbene elemente in opremo, kar poveča obratovalne in vzdrževalne stroške stavbe.

Toplotna črpalka – ogrevanje in hlajenje prostorov
(Valentin Odar, Ensvet - ponedeljek, 25. 8.2014, ob 16h; sreda, 27. 8. 2014, ob 14h)
Sodobne toplotne črpalke lahko uporabljamo tudi za pohlajevanje prostorov in skladišč. Izbira vrste toplotne črpalke je odvisna od karakteristik stavbe, njene lokacije in strukture tal, na katerih stoji.

Kurilne naprave na lesno biomaso
(Lucjan Batista, Ensvet - torek, 26. 8. 2014, ob 12h; sreda, 27. 8. 2014, ob 15h)
Predstavljena bo cenovno ugodna uporaba ekološko sprejemljivega energenta. V čem se razlikuje gorenje lesne biomase v navadni peči in gorenje lesnih plinov pri sodobnih kurilnih napravah? Kaj je novega na trgu sodobnih kurilnih naprav, poudarek na kombiniranih pečeh (polena – peleti). Predstavljeni bodo primeri iz prakse (predelava obstoječe peči na pelete, montaža hranilnika na klasično peč na polena).

Cene energije iz posameznih energentov
(Lucjan Batista, Ensvet - torek, 26. 8. 2014, ob 13h; sreda, 27. 8. 2014, ob 16h)
Ko stroški ogrevanja že močno obremenjujejo družinski proračun, se začnemo spraševati, kateri energent je najcenejši. Poskušali bomo podati odgovore na naslednja vprašanja: kaj je cena energije iz posameznega energenta, kakšno je stanje cen energije, kako so se gibale cene energije v zadnjih letih, povrnitev naložbe skozi prihranke.

Sanacija starejše družinske hiše
(Lucjan Batista, Ensvet - torek, 26. 8. 2014, ob 14h; sreda, 27. 8. 2014, ob 17h)
Na primeru povprečne enodružinske hiše bomo poskušali odgovoriti na številna vprašanja, ki se porajajo investitorju, ko se odloča za obsežnejšo prenovo starejše družinske hiše.

Enostavni energetski ukrepi
(Lucjan Batista, Ensvet - torek, 26. 8. 2014, ob 15h)
S preprostimi ukrepi, ki jih morda lahko izvedemo sami ali pa stroški izvedbe niso visoki, lahko zmanjšamo stroške za energijo.

Izbira, vgradnja, delovanje in vzdrževanje kurilne naprave
(Andrej Svetina, Ensvet - sreda, 27. 8. 2014, ob 12h; četrtek, 28. 8. 2014, ob 17h)
Optimalna izbira kurilne naprave je pomemben, zahteven in obsežen del investicijskega procesa. Zagotovitev ugodnih bivalnih in delovnih pogojev pri učinkoviti rabi energije ter uporabi OVE, ob vseh ekonomskih in ekoloških zahtevah, ni samoumevna. Dobra toplotna zaščita ovoja stavbe omogoča izbrati kurilno napravo manjše moči. Ugodne posledice so manjša investicija, boljši ekonomski učinek in manjša obremenitev okolja.

Energijsko učinkovita razsvetljava za stanovanjske stavbe
(Nikolaj Torkar, Ensvet - četrtek, 28. 8. 2014, ob 14h)
Eden od manj opaznih električnih porabnikov v hiši je razsvetljava, ki lahko ob manj ustrezni uporabi tehnologij in sorazmerno dolgem obratovanju vodi v nepotrebno večjo rabo elektrike. Kakšne so sodobne rešitve za energijsko učinkovito razsvetljavo stanovanjskih stavb?

Deli na facebooku

Deli na drugih omrežjih

Or use your account on Blog

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close
Več informacij DELOINDOM Logo

Zakaj imamo v uredništvu Dela in dom radi piškotke?

S potrditvijo piškotkov nam omogočate uporabo analitičnih orodij, s katerimi izvemo, kaj radi berete in česa ne. Želimo ustvarjati kakovostne vsebine, ki jih boste z veseljem prebirali, zato vas prosimo, da potrdite piškotke na spletnih mestih Dela d.o.o.

ZAVRNI STRINJAM SE
newsletter
deloindom logo

Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem!

Nadaljuj na prijavo >
newsletter
deloindom logo

Naročite se
na DELOINDOM

NAROČI SE